Doorgroeihuis is een feit

Met de opstart van een doorgroeihuis voor mensen zonder domicilie realiseert het Stadsbestuur een belangrijk punt uit het bestuursakkoord. Het doorgroeihuis opent de deuren op maandag 1 april.

Armoedebestrijding is een prioriteit in het nieuwe bestuursakkoord. Met het doorgroeihuis wil de stad zoveel mogelijk inwoners opnieuw op eigen benen laten staan en als volwaardige burgers laten participeren aan de maatschappij.

Op 1 april 2019 gaat daarom het doorgroeihuis van start. Via dit initiatief wil de stad de meest kwetsbaren in Oostende niet aan hun lot over te laten. In het doorgroeihuis kunnen bezoekers terecht voor een bed, een bad, brood én intensieve begeleiding op maat. Het huis biedt dus veel méér dan opvang alleen. Het uiteindelijke doel is de mensen opnieuw een waardige plek geven in de samenleving.

De opstart van het doorgroeihuis is een belangrijke stap in de strijd om armoede in onze stad aan te pakken. Het huis vormt een opstap voor een kwetsbare doelgroep om door te groeien in de samenleving. Dat is niet voor iedereen even evident. Voor sommigen zal een doorstroming naar andere vormen van begeleiding nodig zijn.

Concreet kunnen er vanaf 1 april dagdagelijks maximaal 20 mensen opgevangen worden in een pand in de Overvloedstraat. Er zal doelgericht aan de slag gegaan worden rond diverse levensdomeinen. Mensen zullen ondersteund worden op vlak van rechtenverkenning, maar ook gezondheidszorg of administratieve zaken.

Voor het project wordt intensief samengewerkt met de diverse partners met expertise in armoede en dak- en thuisloosheid. De geestelijke gezondheidszorg, het actieve middenveld, de verenigingen en de vrijwilligers hebben elk een waardevolle bijdrage in dit verhaal.

Gepubliceerd op woensdag 13 maart 2019 13.33 u.