Doorstart voor circulaire hub O.666

In de meerjarenplanwijziging maakt de stad bijkomende middelen vrij voor de ondersteuning van O.666, de proeftuin voor sociaal, circulair en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Samen met OVAM werken de stad, het Economisch Huis en O.666 nu aan een overeenkomst voor dit unieke project.

Hendrik Baelskaai 27. Een plek met een tot de verbeelding sprekende geschiedenis. Hier vertrok de visser naar zee, liet hij zijn netten herstellen en deelde hij na een zeereis zijn verhalen met anderen. Een baken tussen stad en zee, tussen een nieuw residentieel stadsdeel en een historische nijverheidszone.

O.666, baken aan de Hendrik Baelskaai

Op deze locatie, de voormalige, verontreinigde terreinen van North Sea Bunkers, bevindt zich O.666. OVAM (Vlaamse Openbare Afvalstoffenmaatschappij) is eigenaar en stelt het pand tijdens de bodemsaneringswerkingen ter beschikking aan de organisatie en zorgt hiermee voor een hefboom naar duurzame herontwikkeling richting een industriezone met aandacht voor circulaire economie.

O.666 vormt een centrale hub in het nieuwe stadsdeel op Oosteroever, dat uitgebouwd wordt als een heuse 'klimaatwijk'. Om de hoek stroomt weldra de City River langs de Victorialaan, belangrijk voor de opvang en afvoer van regenwater in het nieuwe stadsdeel. De gebouwen in die buurt worden binnenkort aangesloten op het warmtenet van Beauvent. Wat verderop zullen de (nu nog) embryonale duinen zorgen voor natuurlijke kustbescherming.  En in O.666 zelf tenslotte wordt afval terug grondstof waardoor de CO²-uitstoot tot een minimum herleid wordt. In en rond O.666 vallen met andere woorden alle klimaatpuzzelstukjes in elkaar.

Participatie en partners

O.666 wil met zoveel mogelijk Oostendenaars creatief bouwen aan de stad en organiseert daarom een atelierwerking. Per deelatelier (hout, metaal, kunststof, muziek, keuken, samentuin, grafiek- en keramiekatelier) worden verschillende inclusieve en participatieve trajecten opgezet. Enerzijds met een focus op jongeren uit kwetsbare situaties, anderzijds voor jongeren met een ‘makersdroom’. De voornaamste doelgroep bestaat uit jongeren, maar elke inwoner van de stad - ongeacht achtergrond of leeftijd - is welkom op de werkvloer.

De organisatie bestaat uit diverse partners: Arktos, Atelier De Vonk, Club Jaecques, Duinhelm, FMDO, iDROPS, kleinVerhaal, KOEST, Pro-Fo, Proper Strand Lopers, Push Skate Academy, ZANDZAND en de creatieve ateliers Camille Paycha, Gus&Stella, Nana Esi, Victor Van Wassenhove en Ziggy Devriendt. Zij zijn de drijvende kracht van de organisatie en stuwen de O.666-ateliers voort.

2021: een circulaire en creatieve hub voor Oostende

In 2021 wordt O.666 dé plek waar Oostendenaars worden ondergedompeld in creatieve ateliers en in het circulair denken. Hierbij wordt samengewerkt over de grenzen van sectoren en organisaties heen: O.666 bouwt bruggen tussen ontwerpers en schrijnwerkers, jongeren in opleiding en doorwinterde ondernemers, startende creatievelingen en professionele kunstenaars.

De stad investeert mee in de professionalisering van de werking en de aanstelling van een algemene en een circulaire coördinator. Bovendien kan er gerekend worden op versterking vanuit het Economisch Huis dat concrete ondersteuning zal bieden om de atelierwerking te professionaliseren. Het is een prioriteit om Oostendse jongeren in hun talenten te doen geloven en deze ook te helpen waarmaken. Binnen de eigen projecten van het Economisch Huis werden in dat kader al goede samenwerkingen tot stand gebracht met diverse scholen en bedrijven. Een uitbreiding naar de werking binnen O.666 geeft bijkomende kansen om jongeren te laten begeleiden en te doen omarmen door het ondernemingsleven.

Met die steun kan O.666 zijn atelierwerking verder uitbouwen en samenwerkingen tot stand brengen met scholen, partners en bedrijven binnen de stad. Er komt ook ruimte voor de coaching van jonge makers, het geven van advies omtrent circulaire ‘cases’ en het opzetten van toegankelijke trajecten rond circulaire economie binnen Stad Oostende.

Gepubliceerd op woensdag 9 december 2020 17.13 u.