Drankvergunning

Aanvraag vergunning voor het verstrekken van gegiste en/of sterke dranken

Wat is een drankvergunning?

Als uitbater van een vaste drankgelegenheid (bijv. een café, restaurant, cafetaria, …) hebt u een drankvergunning nodig voor het schenken van alcoholhoudende dranken voor consumptie ter plaatse. Het gaat daarbij om gegiste dranken (bijv. bier, wijn, mousserende wijn, …) en sterke drank (bijv. gin, cognac, cocktail, …).

Ook als uitbater van een reizende drankgelegenheid (bijv. een tapwagen, een mobiele cocktailbar, een bar-boot...) hebt u een drankvergunning nodig voor het schenken van alcohol voor consumptie ter plaatse. Het gaat daarbij om dezelfde dranken als een vaste drankgelegenheid.

Een drankvergunning is persoonsgebonden en ingeval van een vaste drankgelegenheid plaatsgebonden. De vergunning kan met andere woorden niet overgedragen worden (bv. aan een nieuwe uitbater) of in geval van een vaste drankgelegenheid meegenomen worden (naar een andere locatie). 
Dat houdt in dat bij overnames, bij de start van een nieuwe zaak, bij het openen van een tweede zaak of bij ingrijpende verbouwingen opnieuw een vergunning moet worden aangevraagd. 

De vergunning is geldig tot de stopzetting van de activiteit of een wijziging op het niveau van de onderneming of vestiging(en).

Organiseer je een fuif of een kort evenement, dan hoef je geen drankvergunning aan te vragen.


Voorwaarden

Om een vergunning te kunnen krijgen moet de drankgelegenheid gelegen zijn op het grondgebied van de Stad Oostende en moet u voldoen aan alle andere reglementering van toepassing op de uitbating van een drankgelegenheid zoals:

 • Een stedenbouwkundig vergunde inrichting of een goedgekeurde reizende inrichting hebben.
 • Voldoen aan de moraliteitsvoorwaarden. De controle gebeurt op basis van een uittreksel uit het strafregister (model 596.1-8)
 • in orde zijn met de brandveiligheid
 • indien nodig een milieuvergunning klasse 2 hebben
 • in orde zijn met de voorwaarden qua hygiëne (hiervoor moet een verklaring op eer worden aangeleverd)verklaring_op_eer_hygiene.pdf63 Kb(pdf)

Vergunning aanvragen

Wens je jouw drankvergunning aan te vragen? Hou dan alvast onderstaande documenten klaar:

 • kopie van de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering tegen brand en ontploffing
 • het uittreksel strafregister (van de uitbater, elke lasthebber of aangestelde of inwonende persoon die aan de uitbating deelneemt)
 • door de uitbater ondertekende verklaring op eer met betrekking tot de hygiënische vereisten (gebruik hiervoor de verklaring op deze webpagina)

Vraag je vergunning aan via ons aanvraagformulier.

Aanvraag vergunning voor het verstrekken van gegiste en/of sterke dranken


Regelgeving

 • Koninklijk Besluit van 3 april 1953 tot samenordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken
 • Koninklijk Besluit van 4 april 1953 tot regeling van de uitvoering van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken
 • Wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en het betreffende vergunningsrecht
 • Wet van 15 december 2005 houdende administratieve vereenvoudiging II

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.