Drugbeleid: andere sectoren

Hoofdthemas

Middelengerelateerde vragen?

Het Drugbeleid van de Stad Oostende streeft ernaar een antwoord te bieden op vragen van de bevolking en/of intermediairen met betrekking tot het thema ‘drugs’. Het betreft niet enkel illegale middelen als cannabis, xtc,  speed, cocaïne, enz. maar ook legale middelen als tabak, alcohol en medicatie.

Binnen de stad Oostende is de coördinator Drugbeleid Lotte Meersman het centraal aanspreekpunt voor alle middelengerelateerde vragen. U kunt haar steeds bereiken via 059 25 86 06 of lotte.meersman@oostende.be Ook voor vragen naar vorming of ondersteuning, kunt u bij haar terecht.

Af en toe verstuurt het Drugbeleid ook een nieuwsbrief of losse nieuwsflashes. Indien u interesse heeft om hierop in te tekenen kan dit steeds via www.oostende.be/nieuwsbrieven


Opmaak Drugbeleid

Het voorkomen, begeleiden en beperken van middelengerelateerde problemen gebeurt het meest effectief door middel van een coherente en gemeenschappelijke aanpak. Iedere organisatie kan dit invullen op maat van de eigen werking. Idealiter wordt zo een aanpak uitgewerkt binnen een alomvattend ‘alcohol- en drugbeleid’, wat een samenhangend geheel is van afspraken over hoe een organisatie omgaat met alcohol en andere drugs. Eventueel kan er ook voor gekozen worden om gamen en gokken mee op te nemen.

Bij het uitwerken van een alcohol- en drugbeleid wordt altijd vertrokken vanuit de visie van de organisatie, of dit nu over een kinderopvang, jeugdhuis, sportclub, vzw,... of een bedrijf gaat. Zo een beleid bestaat steeds uit de vier pijlers regelgeving, begeleiding, informatie en vorming en structurele maatregelen. Het biedt een duidelijk kader waarop je kan terugvallen in specifieke situaties.

Voor de opmaak of evaluatie van een drugbeleid kan er kosteloos beroep gedaan worden op ondersteuning door een preventiewerker van CGG Noord-West-Vlaanderen. Informatie hierrond kan verkregen worden via de coördinator Drugbeleid Lotte Meersman via lotte.meersman@oostende.be of op het nummer: 059 25 86 06.