Duinhelm

Omschrijving van de werken: 

De bouw van een gemeenschappelijke woonvoorziening voor 20 personen met een beperking en de bouw van een bijhorend buurthuis.

Gegevens aanvrager: Duinhelm VZW, met als adres Rietmusstraat 24, 8400 Oostende.

Adres van de werf:

Zilverlaan 16 – Steensedijk – Leander Vanmassenhovestraat

Locatie op het plan: