Special-olympics-in-ons-kot (en andere manieren om te blijven verbinden)

Isabelle Vincke en haar collega's bij Staketsel (vzw Duinhelm) bieden ambulante en mobiele begeleiding aan personen die zelfstandig willen wonen maar hierbij nog ondersteuning en begeleiding nodig hebben. We gingen in gesprek met Isabelle over de werking in deze coronatijden.

Wandelgesprekken zullen we ook na corona blijven voeren.

Welk effect voelen jullie bij de doelgroep met wie jullie werken?

We begeleiden mensen met uiteenlopende beperkingen: mentaal, fysisch, slechthorenden, blinden, mensen met niet-aangeboren hersenletsels, etc. De meeste problemen zien we bij mensen met een verstandelijke beperking. Zij hebben het moeilijk met de berichtgeving en met de nieuwe regels die voortvloeien uit deze crisis. Komt daarbij dat de meeste huisbezoeken weggevallen zijn door de opgelegde maatregelen. Dat leidt bij velen tot angst, frustratie en grote onzekerheid. De eenzaamheid is sterk toegenomen, de gekende dagindeling bij velen is de afgelopen weken weggevallen nu zij niet langer aan de slag kunnen in een beschutte werkplaats of kunnen langsgaan in hun vertrouwde dagcentrum of ontmoetingscentrum. We zien dat jonge mensen wel behoorlijk vlot de overstap maken naar digitale tools maar oudere mensen en mensen met een beperkt budget hebben het daar veel moeilijker mee. Sommige mensen hebben nu eenmaal niet de centen om een pc of smartphone aan te schaffen. Door het plotse uitbreken van de crisis hebben we mensen onvoldoende kunnen voorbereiden op het omgaan met sociale media.

De eenzaamheid is sterk toegenomen.

Hoe hebben jullie de afgelopen weken jullie aanpak aangepast aan deze crisis?

De afgelopen weken hebben we heel intensief telefonisch contact gehad, en waar mogelijk videobellen of chatten. Onze huisbezoeken hebben we zoveel mogelijk vervangen door wandelgesprekken. Op die manier krijgen we mensen ook uit hun kot, en die formule bevalt zowel de cliënt als de hulpverlener. We zetten sterk in op het creëren van verbinding, en we proberen dat op een creatieve manier te doen. Zo hielden we met alle medewerkers en cliënten van Duinhelm een 'special-olympics-in-ons-kot' ter vervanging van de echte Olympics die weggevallen zijn. Hiervan hebben we een filmpje gemaakt dat te zien is op onze Facebook-pagina. Door dat soort van creatieve activiteiten maken we mooie verbinding tussen alle afdelingen van Duinhelm.  Momenteel blijft het voor onze werking een grote uitdaging om mensen goed te omkaderen omdat er door de corona-maatregelen veel netwerken tijdelijk niet langer actief zijn en we mensen niet aan hun lot kunnen overlat

We zetten sterk in op het creëren van verbinding, en we proberen dat op een creatieve manier te doen. Zo hielden we met alle medewerkers en cliënten van Duinhelm een 'special-olympics-in-ons-kot' ter vervanging van de echte Olympics die weggevallen zijn.

Welke lessen nemen jullie mee naar de toekomst?

Ik ben sterk onder de indruk van de inzet en de creativiteit waarmee onze medewerkers cliënten in de afgelopen weken zijn blijven ondersteunen. Ook de veerkracht bij veel cliënten is mooi om zien. Online hulpverlening zullen we verder verfijnen en blijven hanteren. We zien hierin de mogelijkheid om mensen gerust te stellen in de zin van "we zijn bereikbaar, als het nodig is". Hier en daar kun je wat huisbezoeken vervangen door online-contacten, maar mensen  verkiezen nog altijd met grote voorsprong de fysieke aanwezigheid als vorm van contact. Dus neen, we zullen de huisbezoeken niet volledig vervangen door sociale media. Het is een goeie aanvulling. Wat dat betreft zijn de wandelsessies een nieuwe manier van ondersteuning. We blijven samen met de mensen op stap gaan, letterlijk én figuurlijk.

De veerkracht bij veel cliënten is mooi om zien.

Een groepsbeeld uit pre-coronatijden.

www.duinhelm.be

 

Gepubliceerd op dinsdag 28 april 2020 11.45 u.