Duivenstraat wordt ingericht met éénrichtingsverkeer

In de Duivenstraat geldt voortaan éénrichtingsverkeer vanaf huisnummer 3. Zo wil Stad Oostende de schoolomgeving (in de Schapenstraat) een stuk veiliger maken.

Het kruispunt van de Schapenstraat met de Duivenstraat vormt de ingang van twee scholen en van een sporthal. Vandaag is plaatselijk verkeer in de Duivenstraat nog toegestaan in beide richtingen. Bij het begin en einde van de schooldag komen er zo heel wat auto’s vanuit beide richtingen aangereden tot aan het kruispunt met de Schapenstraat. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties omdat automobilisten fietsers en voetgangers er pas heel laat kunnen opmerken.

Daarom wordt de Duivenstraat vanaf woensdag 30 oktober ingericht met eenrichtingsverkeer. De maatregel geldt vanaf huisnummer 3. Zo blijft de inrit van de parking van de supermarkt op de hoek met de Stuiverstraat vanuit beide richtingen bereikbaar en zorgen we tegelijk voor een veilige schoolomgeving.

Voor alle bijkomende vragen kunt u terecht bij de directie Openbaar Domein, Vindictivelaan 1, op de vierde verdieping van het Stadhuis, T 059 25 87 08 of openbaardomein@oostende.be

 

Gepubliceerd op maandag 28 oktober 2019 0.00 u.