Duurzaam afvalbeheer

Hoofdthemas

Read this page in English.

Met de EU-middelen wordt het voor de Banjul City Council (BCC) mogelijk om de hoeveelheid afval in het straatbeeld en illegale stortplaatsen te verminderen door structureel in te grijpen in het huidige afval ophaalbeheer.

Er werden twee afvalophaal-vrachtwagens en 5700 afvalcontainers voor gezinnen en bedrijven aangekocht. Hiermee werd een aanzet gegeven tot het scheiden van afvalstromen en recycleren van verschillende materialen.

Er werd veiligheidskledij aangekocht voor het personeel van de reinigingsdienst waardoor de hygiënische condities waarin gewerkt moet worden, verbeterd werden. Het personeel kreeg een korte EHBO-cursus  en een opleiding over veiligheid en gezondheid op het werk. Alle personeel werd ingeënt tegen tetanus en hepatitis B.

Er werden talrijke collectieve ‘beach clean-ups’ georganiseerd. Ook werd er gewerkt rond bewustmaking op het vlak van sluikstorten en het correct gebruik van de waterafvoerkanalen bij de inwoners van Banjul .

Met de scholen werd aan de slag gegaan rond compostering van organisch materiaal.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.