Duurzaam afvalbeheer

Hoofdthemas

Future Proof Banjul wil de hoeveelheid afval in het straatbeeld en illegale stortplaatsen verminderen door structureel in te grijpen in het huidige afval ophaalbeheer. Er worden investeringen gepland in ophaalwagens en vuilnisbakken, zodat een aanzet kan worden gegeven tot het scheiden van afvalstromen en recycleren van verschillende materialen. Op de huidige dumpsite zal verlichting komen en een afsluiting worden geplaatst zodat er een duidelijke scheiding komt met het natuurgebied waarnaast het gelegen is. Er zal  veiligheidskledij worden aangekocht voor het personeel van de veiligheidsdienst waardoor de hygiënische condities waarin gewerkt moet worden, verbeterd worden. Daarnaast zal het strand regelmatig worden opgeruimd door grote ‘beach clean-ups’ te organiseren en zal er rond bewustmaking worden gewerkt van de inwoners van Banjul op het vlak van sluikstorten en het correct gebruik van de waterafvoerkanalen.