Een veiliger Oostende voor alle weggebruikers door extra grondsignalisatie

Verkeersveiligheid staat hoog op de agenda in Oostende. De Stad investeerde de voorbije jaren fors in verkeersveiligheid. Na de positieve evaluatie van de uitgebreide zone 30 bleek het wenselijk om enkele bijkomende ingrepen te doen.

Stad Oostende investeerde de voorbije jaren fors in verkeersveiligheid. Met verkeersveilige schoolomgevingen, nieuwe fietsstraten, zone 30 in alle wijken en het centrum, het weren van zwaar vervoer aan scholen tijdens de spitsuren, het plan ‘Bereikbaar Oostende’ in het centrum, ... De Stad maakte recent samen met de politie een positieve evaluatie van de zone 30 (meer info: Positieve resultaten na uitbreiding zone 30). Daaruit bleek het nut om bijkomende ingrepen te doen in enkele straten, zodat het wegprofiel beter zou aansluiten bij de aangepaste snelheid. Daarom brengt de Stad extra grondsignalisatie aan op diverse locaties.

Extra grondsignalisatie in de Torhoutsesteenweg

De aannemer bracht deze week alvast extra grondsignalisatie aan in de Torhoutsesteenweg, tussen Petit Paris en het Leopold I-plein (’t Peerd). Het wegbeeld wordt er versmald door volle lijnen aan de zijkant van de straat in combinatie met een onderbroken middellijn in het midden van de straat. Er werden ook fietsiconen aangebracht op het wegdek. Dit naar analogie met de Steensedijk. Eerder liet de Stad daar ter hoogte van het Sint-Andreasinstituut gelijkaardige ingrepen uitvoeren. En dat werpt zijn vruchten af, metingen in de Steensedijk wijzen uit dat de gemiddelde snelheid op deze locatie is gedaald. Daarom wordt dit principe ook op andere locaties in Oostende toegepast.

Overal extra zichtbare zebrapaden in schoolomgevingen

Ook kinderen en jongeren begeven zich in het verkeer onder andere van en naar school. En dat moeten ze op een veilige manier kunnen doen. De Stad voorziet via het traject 'veilige schoolomgevingen' begeleiding voor scholen en een screening van de volledige schoolomgeving. Vaak volgen daaruit concrete en ook infrastructurele ingrepen om die omgeving nog veiliger te maken. Meer dan de helft van de 45 Oostendse scholen stapte al in zo'n traject. Elke schoolomgeving is anders en vraagt andere ingrepen. Bij elke school wordt wel steeds een extra zichtbaar zebrapad voorzien met groene ondergrond. Zo'n zebrapad springt nog meer in het oog en wijst het verkeer erop dat er een oversteekplaats is. De Stad zorgt ervoor dat er in 2024 bij elke school zo'n zebrapad geplaatst wordt. Het is de bedoeling dat de komende jaren alle scholen instappen bij het traject 'veilige schoolomgevingen' waarbij het totaalplaatje in de omgeving van de school bekeken wordt en er gericht actie ondernomen wordt.

Gepubliceerd op vrijdag 2 februari 2024 11.38 u.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.