Onthaal / éénloket - Algemene info

In het decreet Lokaal Sociaal Beleid wordt vermeld dat er in elke gemeente één duidelijk herkenbare plaats moet komen waar de burger, die niet weet waar naar toe, terecht kan met om het even welke vraag rond welzijn of sociale administratie.

In Oostende werd binnen de hoofdcampus van het Sociaal Huis (E. Cavellstraat 15) een onthaaldienst opgericht. De belangrijkste opdracht van deze dienst is de onthaal-, informatie- en doorverwijsfunctie.

In het onthaal kan je terecht met: 

  • vragen over het invullen van een formulier
  • vragen over het verzorgen van je bejaarde ouders
  • vragen over de te nemen stappen bij een echtscheiding
  • vragen over de problemen die je ondervindt met je huisbaas
  • ...

Kortom, om het even welke vraag van de burger rond sociale- en welzijnsmateries.

De onthaalmedewerkers zijn opgeleid om samen met jou een gepast antwoord te zoeken op de vraag. Ze kunnen hiertoe informatie geven of verwijzen naar een gespecialiseerde dienst binnen of buiten het Sociaal Huis.

Indien je jouw vraag liever niet aan de balie stelt, is er steeds de mogelijkheid om met een hulpverlener een gesprek te voeren bij Onthaal Welzijn.

Daarnaast kun je aan het onthaal ook terecht voor het opladen van uw Eandiskaart voor de budgetmeter.

Je kunt jouw kaart voor gas en elektriciteit opladen:

  • aan het onthaal indien je een betalingsbewijs kunt voorleggen (bv. rekeninguittreksel, kasticket van het postkantoor enz.)
  • aan de terminal gelegen in de hal van het onthaal
    (let wel: betaling enkel mogelijk met bancontact, niet met Visa of een andere kredietkaart)