Eensluidend verklaarde kopie

Hoofdthemas

Maak een afspraak

Voor eensluidend verklaarde kopie

Regelmatig vragen officiële instanties naar voor eensluidend verklaarde kopieën van originele documenten. Je kan hiervoor bij de Stadsbalie terecht. Zorg er steeds voor dat je zowel de originele documenten als het vereiste aantal kopieën bij hebt.

Onder meer volgende documenten worden door de Stadsbalie voor eensluidend verklaard:

  • Diploma’s en getuigschriften,
  • Allerlei facturen om bijvoorbeeld premies aan te vragen, om begrafeniskosten aan te tonen, om boten of auto’s uit te voeren,…
  • Allerlei financiële documenten zoals jaarrekeningen, begrotingen, loonfiches en –stroken, aanslagbiljetten, uittreksels aandelenboeken voor rentetoelage,…
  • Stageboekjes van gerechtsdeurwaarders, notarissen, artsen,…
  • Vlaggenbrieven, zeemansboeken,…
  •  …

Bij de Stadsbalie kan een kopie van de identiteitspagina van een Belgisch paspoort of reisdocument voor eensluidend worden verklaard. Op deze kopie zal de volgende waarschuwing worden toegevoegd : "dit voor eensluidend verklaard afschrift geldt niet als reisdocument".

De eensluidend verklaarde kopieën van Belgische paspoorten/reisdocumenten kunnen dan, afhankelijk van hun bestemming, worden gelegaliseerd hetzij door de FOD Buitenlandse zaken, hetzij door de buitenlandse autoriteit die bevoegd is volgens de procedure in het buitenland.

Het is niet toegestaan om een eensluidend verklaarde kopie van een Belgische identiteitskaart of Belgisch verblijfsdocument voor niet-Belgen af te geven. Hiervoor geldt dat de Stadsbalie een attest kan afgeven met aanduiding van het nummer, de plaats en datum van afgifte en de geldigheidsduur ervan.

Voor wie

Elke burger die erom verzoekt.

Waar

Je kan je documenten voor eensluidend laten verklaren bij de Stadsbalie op de gelijkvloerse verdieping van het Stadhuis.

Een voor eensluidend verklaarde kopie is een kopie van een origineel document dat door het gemeentebestuur gecontroleerd wordt op de echtheid. De ambtenaar kijkt na of de kopie identiek hetzelfde is als het origineel en plaatst er een stempel op. Daardoor krijgt de kopie dezelfde bewijskracht als het oorspronkelijke document.

Uitzonderingen

Federale openbare diensten en overheidsbedrijven mogen u geen voor eensluidende verklaarde kopie meer vragen van een document. Voor de federale overheid betekent dit in de brede zin van het woord: de Federale Overheidsdiensten en de federale parastatalen zoals de RSZ, RIZIV en RVA en ook de federale overheidsbedrijven zoals de NMBS, bpost en Proximus.

Wat meebrengen

  • het originele document
  • een goed leesbare fotokopie