Eensluidend verklaarde kopie

Hoofdthemas

Regelmatig vragen officiële instanties naar voor eensluidend verklaarde kopieën van originele documenten. Je kan hiervoor bij de Stadsbalie terecht. Zorg er steeds voor dat je zowel de originele documenten als het vereiste aantal kopieën bij hebt.

Onder meer volgende documenten worden door de Stadsbalie voor eensluidend verklaard:

  • Diploma’s en getuigschriften,
  • Allerlei facturen om bijvoorbeeld premies aan te vragen, om begrafeniskosten aan te tonen, om boten of auto’s uit te voeren,…
  • Allerlei financiële documenten zoals jaarrekeningen, begrotingen, loonfiches en –stroken, aanslagbiljetten, uittreksels aandelenboeken voor rentetoelage,…
  • Stageboekjes van gerechtsdeurwaarders, notarissen, artsen,…
  • Vlaggenbrieven, zeemansboeken,…
  •  …

Verblijfsdocumenten, identiteitsdocumenten, akten van de burgerlijke stand of attesten van het bevolkingsregister worden door de dienst Burgerzaken (op de gelijkvloerse verdieping) eensluidend verklaard. Zorg er bij je aanvraag steeds voor dat je duidelijk aangeeft waarom en voor welke organisatie je een voor eensluidend verklaarde kopie van je identiteitskaart zal gebruiken. Dergelijke kopie kan namelijk niet worden afgeleverd zonder duidelijke reden.

Voor wie?

Elke burger die erom verzoekt.

Waar?

Je kan je documenten voor eensluidend laten verklaren bij de Stadsbalie op de gelijkvloerse verdieping van het Stadhuis. Het is ook mogelijk om hier je documenten te kopiëren voor de prijs van 0,10 euro per blad.

Een voor eensluidend verklaarde kopie is een kopie van een origineel document dat door het gemeentebestuur gecontroleerd wordt op de echtheid. De ambtenaar kijkt na of de kopie identiek hetzelfde is als het origineel en plaatst er een stempel op. Daardoor krijgt de kopie dezelfde bewijskracht als het oorspronkelijke document.

Uitzonderingen

Federale openbare diensten en overheidsbedrijven mogen u geen voor eensluidende verklaarde kopie meer vragen van een document. Voor de federale overheid betekent dit in de brede zin van het woord: de Federale Overheidsdiensten en de federale parastatalen zoals de RSZ, RIZIV en RVA en ook de federale overheidsbedrijven zoals de NMBS, bpost en Proximus.

Wat meebrengen

  • het originele document
  • een goed leesbare fotokopie