Eerste plannen herinrichting site 't Bosjoenk getoond op infomoment

Stad Oostende plant een multifunctionele cirkelvormige nieuwbouw met binnenpatio op de site van zaal 't Bosjoenk aan de Zinnialaan.

Daar is plek voorzien voor een kinderdagverblijf en buitenschoolse kinderopvang met buitenruimte, jeugd- en speelpleinwerking, een fuif- en concertzaal, repetitielokalen en een jeugdhuis. De omwonenden, gebruikers van de site en geïnteresseerden kregen alvast de plannen te zien tijdens een infovergadering.

Op de site van ’t Bosjoenk in de Zinnialaan is er heel wat te beleven voor de jeugd. Er zijn diverse jeugdbewegingen actief. De locatie is wel aan vernieuwing toe. Stad Oostende heeft daarom plannen voor een herinrichting van de site. MORGEN Architectuur uit Antwerpen en U/Define uit Brugge werden aangesteld om een ontwerp te maken. Het voorontwerp is klaar en werd in maart voorgesteld op een bewonersvergadering. Tegen juli 2024 moet het definitief ontwerp klaar zijn. Er komt een polyvalent gebouw op de site, dit kost 7.000.000 euro exclusief btw (omgevingswerken niet inbegrepen). De bouw hiervan zal ten vroegste starten eind 2025, bedoeling is om in het voorjaar van 2027 klaar te zijn.

Multifunctionele site

Op de terreinen van zaal Bosjoenk zal een nieuwbouw komen met plek voor een kinderdagverblijf en buitenschoolse kinderopvang met buitenruimte, jeugd- en speelpleinwerking,  een fuif- en concertzaal, repetitielokalen en een jeugdhuis. Bij de studie werd rekening gehouden met voldoende buiten(speel)ruimte, een gedeeld gebruik van de lokalen op het terrein en de fuif- en concertzaal wordt zodanig gebouwd dat versterkte muziek buiten niet te horen zal zijn. Een mobiliteitsonderzoek volgt nog. De focus zal hierbij liggen op vlotte bereikbaarheid, het vermijden van zoekverkeer en het bepalen van de beste locatie voor kortparkeren. Zo kunnen ouders hun kinderen vlot brengen of afhalen en zullen leveranciers ook ter plaatse kunnen leveren. Fietsers en voetgangers kunnen de site langs twee toegangen bereiken. Ofwel via de Verenigde Natieslaan en het Maria-Hendrikapark, ofwel via een nieuwe verbinding voor fietsers en voetgangers naar de Kazernelaan. Op de site zijn fietsenstallingen voorzien.

Cirkelvormige structuur met binnenpatio

De architecten stellen een cirkelvormig gebouw voor met een binnenpatio. Het betreft laagbouw, de ene helft heeft enkel een gelijkvloerse verdieping met groendak, de andere helft heeft ook een eerste verdieping. De centrale ruimte is de binnenpatio, die brengt je naar de verschillende functies van het gebouw. Door van die patio de centrale ingang te maken,  vindt het ontmoeten vooral plaats op de site zelf. Het gebouw met luifels omsluit de patio, dat zorgt ervoor dat geluid niet richting de directe omgeving gaat. Specifiek voor de fuifzaal zullen ook de nodige technische ingrepen genomen worden zodat je buiten geen muziek kunt horen. Bij de plannen wordt rekening gehouden met de behoeften van de gebruikers van de site zoals jeugdverenigingen, kinderopvang, hobbyclubs... Die gebruikers maar ook de omwonenden en alle geïnteresseerden kregen alvast de plannen te zien tijdens een infovergadering in het Stadhuis. De plannen worden nu verder verfijnd.

Gepubliceerd op woensdag 13 maart 2024 14.31 u.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.