Eerstelijnspsychologische zorg voor ouderen (65 +) Oostende-Bredene (visie en doelstellingen)

Hoofdthemas

Voor de inwoners van Oostende en Bredene bestaat er binnen onze eerstelijnszone een aanbod vanuit zowel de Vlaamse als de Federale overheid voor eerstelijnspsychologische zorg gericht naar de doelgroep 65+.

Doelstellingen

 • Het versterken van de toegankelijkheid naar de geestelijke gezondheidszorg
 • Het huidig aanbod van de geestelijke gezondheidszorg versterken.
 • De doelgroep in staat stellen om sneller naar een professional te stappen
 • De evolutie van probleem tot stoornis vermijden

Doelgroep

ELP Vlaamse overheid tot 31/3/2022

 • Ouderen, 65+ers
 • Met milde tot matige psychische klachten, zoals stress, sombere of depressieve gevoelens, angst, piekeren, rouw, aanpassingsproblemen, eenzaamheid, …
 • Waarbij gemiddeld een 5-tal sessies voldoende zijn om terug een evenwicht te vinden

ELP federale overheid tot 31/12/2020

 • Ouderen, 65+ers
 • Met een matig tot ernstig psychisch probleem op het vlak van angst, depressie of alcoholgebruik + misbruik van slaap- en kalmeringsmiddelen
 • Waarbij gemiddeld 4 tot 8 sessies voldoende zijn om terug een evenwicht te vinden

Aanbod

ELP Vlaamse overheid tot 31/3/2022

 • Kortdurende, oplossingsgerichte interventies
 • Gemiddeld 5 consultaties van 50 minuten
 • Huisbezoeken zijn mogelijk voor wie zich moeilijk kan verplaatsen

ELP federale overheid tot 31/12/2020

 • Kortdurende, oplossingsgerichte interventies
 • Intakegesprek van 60 minuten en vervolgens max 3 + uitbreidbaar tot + 4 gesprekken van 45 minuten
 • Huisbezoeken zijn niet mogelijk

Tarief

ELP Vlaamse overheid tot 31/3/2022

 • Standaard = 11€
 • Verlaagd tarief = 4€ voor wie recht heeft op verhoogde tegemoetkoming of schuld- of budgetbegeleiding geniet
 • Gratis voor wie zich in een behartenswaardige situatie bevindt

ELP federale overheid tot 31/12/2020

 • Standaard = 11,20€
 • Verlaagd tarief = 4€ voor wie recht heeft op verhoogde tegemoetkoming of schuld- of budgetbegeleiding geniet

Aanmelding

ELP Vlaamse overheid tot 31/3/2022

 • Via doorverwijzing van huisarts of andere eerstelijnshulpverleners
 • Rechtstreeks door de cliënt zelf
 • Een verwijsbrief mag, maar moet niet
 • Online via
  Aanvraag Eerstelijnspsycholoog
 • Telefonisch via 0473 36 11 28
 • Meer info

ELP federale overheid tot 31/12/2020

 • Via doorverwijzing van huisarts, psychiater of geriater
 • Doorverwijzing gebeurt per 4 consulten
 • Rechtstreeks door de cliënt zelf, na verwijzing
 • Een verwijsbrief is verplicht en kan u terugvinden op eerstelijnspsycholoognwvl.be
 • Aanmelden gebeurt via een centrale secretariaat: 0485 00 70 36