Eerstelijnspsycholoog voor ouderen

Hoofdthemas

Ouder worden gaat vaak gepaard met verlies. Het verlies van een partner, maar ook ziekte, een ongeval, wegvallen van mogelijkheden, … zijn levensgebeurtenissen met een grote impact. Wie het moeilijk heeft, beschikt niet altijd over een sterk vangnet.

Voor wie?

Ouderen uit Oostende die 65 jaar of ouder zijn met milde tot matige psychische klachten kunnen terecht bij de eerstelijnspsycholoog. Mogelijke thema’s kunnen zijn: stress, aanpassingsproblemen, rouw, sombere of depressieve gevoelens, piekeren, vereenzaming…

Hoe?

In een eerste gesprek wordt een inschatting gemaakt van de klachten. Vervolgens kan er een kortdurende begeleiding opgestart worden van gemiddeld 5 sessies. Samen met de cliënt wordt er in kaart gebracht hoe de zelfredzaamheid en autonomie terug verhoogd kunnen worden.

Eerstelijnshulp

Eerstelijnspsycholoog Sociale Dienst voor Ouderen

 •          Kortdurend, gemiddeld 5 sessies
 •          Tarief is 4 of 11 euro
 •          Locatie kan samen afgesproken worden
 •          Contact: cliënt kan rechtstreeks contact opnemen of kan aangemeld worden

Aanvraag Eerstelijnspsycholoog

Bekijk onze folder638,4 Kb(pdf)


Bij wie kan je nog terecht?

Eerstelijnshulp

 •  Privépsycholoog:
  • eigen tarief;
  • sessies gaan door op de praktijk;
  • zoek (enkel) via compsy.be om een erkende psycholoog te vinden.
 • Eerstelijnspsychologen Oostende – Bredene:
  • werken aan 4 of 11 euro (zelfde tarief als ELP voor ouderen);
  • enkel op doorverwijzing huisarts;
  • sessies gaan door op de praktijk;
  • te contacteren via eerstelijnspsycholoognwvl.be.
 • CAW:
  • biedt gratis psychosociale begeleiding;
  • meestal door maatschappelijk werkers;
  • Hospitaalstraat 35 – 8400 Oostende – T 059 59 21 21

Tweedelijnshulp

 • Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) Noord-West-Vlaanderen:
  • Sessies gaan door in het CGG – Frère Orbanstraat 143 – 8400 Oostende – T 059 50 05 00
  • Tarief aan 4 en 11 euro
  • Enkel op doorverwijzing huisarts
  • Kortlopende begeleidingen tot 8 sessies
 •  Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Prisma:
  • Sessies gaan door in het CGG – Cirkelstraat 4 – 8400 Oostende – T 059 50 39 50
  • Tarief aan 4 en 11 euro
  • Enkel op doorverwijzing huisarts
  • Langdurige begeleidingen – ernstige aandoeningen
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.