Eerstelijnspsycholoog voor ouderen

Binnen de eerstelijnszone Bredene-Oostende bestaat er een aanbod voor eerstelijnspsychologische zorg voor 65-plussers.

Doelstellingen

  • Het versterken van de toegankelijkheid naar de geestelijke gezondheidszorg
  • Het huidig aanbod van de geestelijke gezondheidszorg versterken.
  • De doelgroep in staat stellen om sneller naar een professional te stappen
  • De evolutie van probleem tot stoornis vermijden

Hier vind je alle info m.b.t. het aanbod.

Gepubliceerd op maandag 6 juli 2020 11.43 u.