Elektronische identiteitskaart (eID)

Hoofdthemas

Heb je NIET de Belgische Nationaliteit: maak hier een afspraak

Maak een afspraak

Stap 1: de aanvraag (na ontvangst van een oproepingskaart of op eigen initiatief)

Aanvraag elektronische eID

Op 22 september 2020 is Oostende gestart met het uitreiken van de nieuwe eID met vingerafdrukken. Dit houdt in dat de vingerafdrukken worden opgeslagen op de contactloze chip van de kaart (geen centrale databank) en voldoende beveiligd zijn. Enkel de bevoegde instanties kunnen de contactloze chip uitlezen. Heb je vragen over het bijhouden van vingerafdrukken? Op de website van de FOD Binnenlandse Zaken worden alle veelgestelde vragen duidelijk beantwoord:

Bekijk de veelgestelde vragen en antwoorden over de vernieuwde eID

Meer weten over de vernieuwde eID? Kijk op www.vernieuwde-eid.be

De huidige kaart moet niet vervangen worden zolang deze niet is vervallen.
Let wel: Zowel bij aanvraag als afhaling moet men persoonlijk aanwezig zijn!

Belangrijk: breng een recente pasfoto (maximum zes maanden oud) mee die aan de voorwaarden voldoet die vermeld staan op de oproepingskaart. Vergeet ook niet de oude identiteitskaart (eID) mee te nemen naar het Stadhuis!

Stap 2: afhalen (na ontvangst van een brief met een pin- en pukcode)

Afhalen elektronische eID

Belangrijk: breng de brief met de pin- en pukcode mee. Vergeet ook niet de oude identiteitskaart (eID) mee te nemen naar het Stadhuis!
Je haalt je identiteitskaart zelf af.

Je hebt nog een geldige identiteitskaart maar je kent jouw pin- en pukcode niet meer? Klik hier.
Je wil zelf jouw pincode wijzigen maar weet niet hoe? Klik hier.

Kostprijs

 • eID gewone procedure: 25,10 euro
 • eID zeer dringend: 139,40 euro
 • eID zeer dringend afhalen in Brussel: 176,80 euro
 • kids-ID gewone procedure: 10,20 euro
 • kids-ID zeer dringend: 111,50 euro
 • kids-ID zeer dringend afhalen in Brussel: 151,90 euro

Met een Belgische identiteitskaart (eID) kunt u aantonen dat u ingeschreven bent in het bevolkingsregister van België en kunt u in het buitenland uw nationaliteit en identiteit bewijzen.

In de eID zit een microchip waarmee u:

 • uw identiteit online kunt bevestigen
 • documenten elektronisch kunt ondertekenen.

Vanaf 15 jaar bent u verplicht om uw identiteitskaart altijd bij u te hebben.

Voorwaarden

Op de leeftijd van 12 jaar krijgt elke Belg automatisch een identiteitskaart. Kinderen die 12 jaar worden en nog een geldig Kids-ID hebben, krijgen pas automatisch een eID op het moment dat hun Kids-ID vervalt, ten laatste op de leeftijd van 14 jaar en 9 maanden.

De pasfoto die u meebrengt mag maximaal 6 maanden oud zijn en moet voldoen aan de normen van de International Civil Aviation Organization (pdf). Het is belangrijk dat uw gezicht goed zichtbaar is. U moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Geldigheidsduur

De geldigheidsduur van een eID is 10 jaar, uitgezonderd:

 • de eID voor jongeren van 12 tot 18 jaar: 6 jaar geldig.
 • de eID voor personen vanaf 75 jaar: 30 jaar geldig, maar het certificaat voor de elektronische handtekening moet wel om de 10 jaar vernieuwd worden.

U vindt de geldigheidsduur aan de voorzijde van uw kaart.

Als Belg bent u altijd verantwoordelijk om uw eigen identiteitsdocumenten te beheren. Hou daarom zelf de vervaldatum in het oog. Het is altijd mogelijk dat uw oproepingskaart voor een nieuwe eID verloren is gegaan. Hebt u 3 weken voor de vervaldatum van uw eID nog geen oproepingskaart ontvangen? Vraag dan onmiddellijk zelf bij uw gemeente een nieuwe eID aan.

Procedure

Aanvragen (met oproepingskaart of op eigen initiatief)

 • Vanaf de leeftijd van 12 jaar krijgt u, van de gemeente waar u woont, automatisch een oproepingskaart om uw eID aan te vragen bij de dienst Burgerzaken van uw gemeente.
  Ook als de geldigheidsperiode van uw eID verloopt, krijgt u automatisch een oproepingskaart om een nieuwe eID aan te vragen.
 • In een aantal gevallen kunt u ook op eigen initiatief een eID aanvragen bij uw gemeente:
  • als uw eID verloren, gestolen of beschadigd is
  • als uw pasfoto niet meer gelijkend is
  • als u van naam of geslacht verandert
  • bij een inschrijving na verblijf in het buitenland of ambtelijke schrapping
  • als u een kaart aanvraagt in een andere landstaal.
 • Ga met uw oproepingskaart, een recente pasfoto en uw huidige identiteitskaart naar uw gemeente om de eID aan te vragen.

Is uw eID gestolen? Meld de diefstal van uw eID eerst bij de politie van de plaats waar de diefstal heeft plaatsgevonden (of bij de lokale politie van uw gemeente) én daarna bij uw gemeente.

Opgelet! Een als gestolen of verloren gesignaleerd paspoort of eID is niet langer geldig. Zelfs als het document wordt teruggevonden, mag u het niet meer gebruiken.

Afhalen

 • Na 2 tot 3 weken krijgt u per brief bericht dat uw eID klaar ligt.
  Om de elektronische handtekening te kunnen gebruiken, staan in die brief ook een pincode en een pukcode.
  • Neem de brief met de codes mee naar het gemeentehuis als u uw eID afhaalt.
  • Uw pincode kunt u bij de afhaling nog wijzigen als u dat wenst (minimum 4, maximum 12 cijfers). U hebt uw pincode nodig elke keer u uw eID wilt gebruiken.
  • U hebt uw pukcode nodig om uw pincode de eerste keer in te stellen of, als u uw pincode niet meer kent, de pincode wilt wijzigen of deblokkeren.

De tarieven voor een eID verschillen van gemeente tot gemeente.

In dringende gevallen kunt u een spoedprocedure aanvragen met levering 1 dag later. Daarvoor betaalt u wel een hogere kostprijs.

Neem voor meer info contact op met uw gemeente.

Belgen in het buitenland

Belgen ouder dan 12 jaar die in het buitenland wonen, kunnen een eID krijgen bij de Belgische consulaire beroepspost waar ze zijn ingeschreven. De levertermijn is wel langer.

Sinds 21 juni 2021 kunnen ook de Belgische gemeenten aanvragen van eID behandelen voor Belgen ingeschreven in een consulair bevolkingsregister. Enkel de spoedprocedure is mogelijk, waarbij de kaart en bijhorende codes worden afgeleverd bij de gemeente (de codes worden niet apart naar het thuisadres verzonden). Maak eerst een afspraak met:

 • als u in een Belgische gemeente ingeschreven bent geweest: de laatste gemeente (van inschrijving) in België
 • als u nooit in een Belgische gemeente ingeschreven bent geweest, maar wel in België bent geboren: de Belgische gemeente van geboorte
 • in alle andere gevallen: een Belgische gemeente naar keuze.

Uitzonderingen

Als u door gezondheidsproblemen niet meer zelf naar de dienst Burgerzaken kunt gaan, kunt u een alternatieve aanvraagprocedure vragen. Neem daarvoor contact op met uw gemeente.

Wat meebrengen

Bij de aanvraag van uw eID brengt u volgende zaken mee:

 • uw oproepingskaart
 • een recente kleurenpasfoto (maximaal 6 maanden oud) die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's, vermeld op de oproepingskaart
 • uw huidige identiteitskaart of (in geval van verlies of diefstal) het vervangingsattest.

Bij het afhalen van uw eID:

 • uw oude identiteitskaart
 • de brief die u thuis kreeg met de vraag uw identiteitskaart af te halen en waarop ook uw pin- en pukcode vermeld staan.

Algemene voorwaarden gebruik certificaten

Het gebruik van de certificaten op de elektronische identiteits- en verblijfskaarten is onderworpen aan de algemene voorwaarden.
Je kan kennis nemen van de meest recente algemene voorwaarden op volgende website: https://repository.eidpki.belgium.be/#/terms.
Bij de aanmaak van jouw certificaten, door het invoeren van uw PIN-code, accepteer je de algemene voorwaarden.
Om de nieuwe certificaten te kunnen gebruiken, moet je de nieuwste versie van de eID-software (5.1.8) installeren via de website https://eid.belgium.be/nl.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.