Infrastructuurwerken op kruispunt Elisabethlaan - Torhoutsesteenweg

Op maandag 8 april 2019 starten nieuwe infrastructuurwerken aan het kruispunt Elisabethlaan - Torhoutsesteenweg. Er wordt een aparte en verlengde afslagstrook aangelegd en er worden plaatselijke onderhoudswerken uitgevoerd. Farys zal op hetzelfde ogenblik de waterleiding in dit gedeelte saneren.

De Torhoutsesteenweg is de op één na belangrijkste in- en uitvalsweg voor Oostende. In combinatie met de vele winkels langs de Torhoutsesteenweg, leidt dit vaak tot een zeer moeilijke verkeersdoorstroming op drukke momenten. Daarom voerde het Agentschap Wegen en Verkeer begin 2017 werkzaamheden uit aan het kruispunt van de Elisabethlaan en de Torhoutsesteenweg. Bedoeling was vooral om de veiligheid van de zwakke weggebruikers (voetgangers en fietsers) te verbeteren. 

De ingreep van 2017 heeft er voor gezorgd dat bijkomend sluipverkeer ontstaan is in de naastgelegen wijken. Vooral stadinwaarts rijdt het verkeer door de wijken. Zowel het Stadsbestuur als het Agentschap Wegen en Verkeer willen dit sluipverkeer in de toekomst vermijden.  Daarom zullen aanpassingswerken uitgevoerd worden op de Torhoutsesteenweg tussen de Mariakerkelaan en de Elisabethlaan. Het Agentschap Wegen en Verkeer combineert dit werk met onderhoudswerken aan de parkeerstroken. Ook Farys zal op hetzelfde ogenblik de waterleiding in dit gedeelte saneren.

De aanpassingswerken aan het kruispunt met de Elisabethlaan houden in dat er een aparte en verlengde afslagstrook naar rechts wordt aangelegd op de Torhoutsesteenweg. Er komt ook een korte afslagstrook naar links. Het eindresultaat is dus dat er drie rijstroken op het kruispunt zullen uitkomen (momenteel is er maar één).

Om dit te kunnen verwezenlijken, werd het stuk vrije grond met reclamepanelen op de hoek onteigend. Hierdoor zal een veel vlottere doorstroming gerealiseerd worden richting centrum, zonder te moeten inboeten aan de veiligheid voor de zwakke weggebruiker. De werken zullen starten op maandag 8 april 2019 en zullen duren tot eind mei. Om de hinder te beperken, worden de werkzaamheden uitgevoerd in fasen. Doorgaand verkeer blijft steeds mogelijk.

Fasering

Fase 1 - vanaf 8 april 2019
Opbraak en heraanleg parkeerstrook aan de kant van de oneven huisnummers (kant benzinestation en Carrefour). De kasseien worden uitgebroken en vervangen door een asfaltlaag. In de tweede week van het paasverlof worden geen werken uitgevoerd om de rijwegdeksels die aangepast werden in de parkeerstrook te laten uitharden. Op 23 april wordt de toplaag van de parkeerstrook aangelegd om vanaf 24 april het verkeer staduitwaarts, over deze parkeerstrook te leiden.

Fase 2 - vanaf 25 april 2019
Start van de werkzaamheden aan de kant van de even huisnummers. Ook hier wordt de volledige parkeerstrook heraangelegd (uitbraak kasseien en vervanging door asfalt). De parkeervakken vanaf de Mariakerkelaan tot en met verkoopzaal ‘De Zoeten Inval’ blijven behouden (inclusief laad- en loszone). Richting centrum wordt de parkeerstrook gesupprimeerd om plaats te maken voor het fietspad en een extra rijstrook om rechtsaf te slaan. Farys zal van 6 t.e.m. 17 mei de waterleiding saneren in het vak tussen de Mariakerkelaan en de Elisabethlaan. 

Fase 3 - vanaf 24 april 2019

Start van de aanpassingswerken op de hoek van de Elisabethlaan en de Torhoutsesteenweg. De uitbraakwerken starten op 24 april. Aansluitend volgen de aanpassingswerken van Farys en Proximus. Deze werken lopen vermoedelijk van 25 april t.e.m. 3 mei. Daarna worden de verkeerslichten afgewerkt, gevolgd door de aanleg van een nieuw fiets- en voetpad op de hoek.

Het einde van de werken is voorzien tegen eind mei.

Om alles vlot en veilig te laten verlopen, geldt een parkeerverbod aan beide zijden van de Torhoutsesteenweg tussen de Elisabethlaan en de Mariakerkelaan. De garages blijven bereikbaar.

Tijdens het event Para-Cycling World Cup (zaterdag 18 en zondag 19 mei) worden de Nieuwpoortsesteenweg en de Duinkerkseweg afgesloten. Er wordt dan een aangepaste signalisatie voorzien zodat alle verkeer de Torhoutsesteenweg kan gebruiken.

Omleidingen

Er worden omleidingen voorzien voor personenwagens, vrachtverkeer en de bussen van De Lijn. De situatie wordt ter plaatse duidelijk gesignaleerd.

De bussen van De Lijn richting centrum zullen via de Mariakerkelaan, Batterijstraat en Elisabethlaan rijden. Richting Gistel zal het traject via Elisabethlaan, Kroonlaan en Mariakerkelaan verlopen. De bushalte ‘Oostende Elisabethlaan’ wordt verplaatst naar de Kroonlaan.

De omleiding van de bus is voorzien in de eerste week van de paasvakantie van (8 t.e.m. 12 april). Ook op dinsdag 23 april zal De Lijn deze omleiding volgen. Tijdens de rest van de duur van de werken is er geen bijkomende omleiding meer nodig.

Omwille van veiligheidsredenen wordt geen doorgang voorzien voor fietsers. Richting centrum kunnen de fietsers via de Mariakerkelaan en de Stuiverstraat rijden. Het kruispunt Elisabethlaan/Stuiverstraat is beveiligd met drukknoppen voor fietsers zodat deze veilig de Elisabethlaan kunnen dwarsen. Richting Gistel kunnen de fietsers via de Gelijkheidsstraat, de Vrijheidsstraat en de Mariakerkelaan rijden.

De trottoirs (voetgangers) blijven bereikbaar. Ter hoogte van de reclame-panelen wordt evenwel gevraagd om zoveel mogelijk de overzijde van het kruispunt te gebruiken. Aangezien daar voetpad, fietspad en rijweg ingenomen zullen worden als werkzone, zal enkel toegang mogelijk zijn voor de bewoners.

Minderhinderkaart

Bewoners of personen die wonen in de Torhoutsesteenweg tussen de Elisabethlaan en de Mariakerkelaan, kunnen terecht bij de firma Streeteo by Indigo (Hendrik Serruyslaan 38, 059 80 69 59) voor een gratis minderhinderkaart. Daarmee kunt u gratis parkeren op het openbaar domein van de Stad Oostende tijdens de duur van de werkzaamheden.

Bij de aanvraag moet identiteitskaart +  een afschrift van de volgende documenten worden gevoegd: inschrijvingsbewijs van het voertuig op naam van de aanvrager én eigendomsbewijs of huurovereenkomst van de woning en/of garage. Indien de naam van de aanvrager niet dezelfde is als de naam die op het inschrijvingsbewijs van de wagen, dan is een attest van de firma vereist, waaruit blijkt dat de aanvrager permanent over de wagen beschikt.

Met een minderhinderkaart kunt u, gedurende de werkzaamheden, gratis parkeren op het openbaar domein van de Stad Oostende. Met een minderhinderkaart is het ook toegestaan om te parkeren op bewonersparkeerplaatsen.

Handelszaken blijven steeds bereikbaar.

Voor meer info? T 059 55 64 90, wegen.westvlaanderen.districtoostende@mow.vlaanderen.be


 

Tijdens de werkzaamheden vernieuwt Farys ook de drinkwaterleidingen. Bekijk hieronder de bewonersbrief voor meer informatie. 

Gepubliceerd op dinsdag 26 maart 2019 15.25 u.