Stad Oostende voert strijd op tegen energiearmoede

Energiearmoede is een reëel probleem voor heel wat Oostendse gezinnen. Daarom bindt Stad Oostende met een vernieuwde aanpak de strijd aan tegen onbetaalde energiefacturen.

Mensen en gezinnen die het financieel moeilijk hebben, kiezen voor goedkopere woningen. Vaak zijn die woningen verre van energiezuinig. De energiekosten lopen dan snel op. Wanneer de onbetaalde facturen zich opstapelen, kan de energieleverancier beslissen om mensen naar een ‘sociale leverancier’ te verwijzen. Daar krijgen ze in veel gevallen een budgetmeter toegewezen.

Heb je problemen om de energiefactuur te betalen? Vraag advies bij het energieloket.

Vaak gaan energieschulden samen met andere financiële problemen. Stad Oostende wil echter vermijden dat mensen zonder gas of elektriciteit vallen. Het energieloket van de dienst Budget- en schuldhulpverlening is een laagdrempelig aanspreekpunt waar je terecht kan met vragen.

Je kan hiervoor terecht bij het Energieloket in de OCMW-campus. Dat kan enkel op afspraak die je telefonisch kan vastleggen via het gratis nummer 0800 1 8400.

Energiehuis

Naast het Energieloket speelt ook het Energiehuis een belangrijke rol in de vernieuwde aanpak van Stad Oostende. Om energiearmoede preventief tegen te gaan, is het belangrijk dat mensen naar de juiste hulp geleid worden. Het Energiehuis heeft een pak expertise in huis en zal daarom nog nauwer samenwerken met het Energieloket. Het Energiehuis wil vooral burgers sensibiliseren: met energiescans, advies op maat en renteloze energieleningen willen we het verschil maken op de lange termijn.

Zorg zélf voor een lagere energiefactuur

De energiedeskundigen van het Oostendse Energiehuis kunnen je woning doorlichten om je een zicht te geven op eventueel energieverlies en mogelijke energiebesparende maatregelen. Zo kan je zelf voor een veel lagere energiefactuur zorgen!

Meer info over energieadvies bij jou thuis

Gepubliceerd op maandag 29 juni 2020 17.09 u.