Vlaamse Renteloze Energielening tot €15.000 voor gezinnen met beperkt inkomen

Vlaamse Renteloze Energielening tot €15.000 voor gezinnen met beperkt inkomen

Energiehuis Oostende verstrekt renteloze leningen* tot een maximumbedrag van €15.000, terug te betalen tussen drie  en tien jaar. Deze lening moet worden gebruikt voor energiebesparende investeringen.
* opgelet, geld lenen kost ook geld

OPGELET: LAATSTE AANVRAAGDATUM = 16 AUGUSTUS 2022

VANAF 1/9/2022 KAN DE MIJN VERBOUWLENING AANGEVRAAGD WORDEN

https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/lenen/mijn-verbouwlening

Bekijk hier onze online folder


Wie komt in aanmerking?

 •  Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (stickertje eindigt op 1).
 • Huishoudens die recht hebben op een verwarmingstoelage van het verwarmingsfonds en met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan 20.764 euro verhoogd met 3.844 euro per persoon ten laste  (volgens het recentste aanslagbiljet van de personenbelasting) (bedragen voor energieleningen 2022)
 •  Personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.
 •  Personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen.
 •  Beschermde afnemers (personen die recht hebben op sociaal tarief voor gas en elektriciteit);
 • Gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen dat lager dan of gelijk is 32.980 euro euro, te verhogen met 1.720 euro per persoon ten laste. De aanvraag houdt rekening met het inkomen van 3 jaar eerder. (bedragen voor energieleningen 2022).
 • Ook wie nog gebruikmaakt van het uitsluitend nachttarief om zijn woning of sanitair water te verwarmen, kan naast verhoogde energiepremies voortaan ook tot 15.000 euro renteloos lenen via het Energiehuis om de woning energiezuiniger te maken. Meer info

Hoeveel kan de lening bedragen?

Je kan minimum 1.250 euro lenen en maximum 15.000 euro. De terugbetaling verloopt maandelijks over een looptijd van maximum 10 jaar.
Je kan de lening ook combineren met een Energielening+ voor wanneer je een huis geschonken krijgt of erft.

Combineerbaar met premies?

Ja, onze lening is steeds combineerbaar met andere premies of met een belastingsvermindering.

Welke maatregelen komen in aanmerking voor deze lening?

Alle structurele maatregelen die de energiekost naar beneden halen (isolatie, zonneboilers, fotovoltaïsche zonnepanelen, hoogrendementsglas, geothermische warmtepomp, condensatieketels, luchtdichting en luchtdichtingstest, energiezuinig ventilatiesysteem type C of D, relighting of relamping, energieopslagtechnieken en beheersystemen, energieaudit,  ...)

Bijkomende voorwaarde nieuwbouw: Een belangrijke bijkomende voorwaarde is het realiseren van een  E30 woning (bijna-energieneutraal niveau of BEN-niveau)

Voorwaarden

Deze lening is er voor eigenaars van een woning in Oostende die als hoofdverblijfplaats gebruikt wordt (of zal dat worden na de renovatiewerken), zowel eigenaars-bewoners als verhuurders komen in aanmerking.
Je moet financieel in staat zijn om een lening terug te betalen. 

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het aanvragen van een energielening. De lening is bovendien renteloos.

Hoe aanvragen?

Download onderaan het aanvraagpakket.
Je bezorgt deze documenten ingevuld aan Energiehuis Oostende: Torhoutsesteenweg 287, 8400 Oostende of per mail naar energiehuis@oostende.be.
Wil je meer info of hulp tijdens het indienen van het dossier, maak dan een afspraak op het nummer 059 33 91 30 of mail ons.

Nadat wij van alle nodige instanties een goedkeuring ontvangen hebben, brengen wij je hiervan schriftelijk op de hoogte.

Wanneer staat het bedrag van de lening op je rekening?

 •  Het leningcontract moet ondertekend zijn.
 •  Je beschikt na de goedkeuring over een periode van 6 maanden om de facturen aan te bieden.
 •  De storting kan pas gebeuren nadat de factuur is ingediend bij het Energiehuis.
 •  Indien je voorschotfacturen hebt of verschillende werken laat uitvoeren, kan het Energiehuis in verschillende schijven storten, telkens wanneer je een deelfactuur indient.