FAQ Elektrisch rijden

FAQ Elektrisch rijden

Op deze pagina vind je de meest gestelde vragen.
Vond je geen antwoord op je vraag? Contacteer ons!

Onderhoud van elektrische wagens, is dat goedkoper?

Elektrische wagens zijn over het algemeen goedkoper om te onderhouden dan fossiele wagens. Hieronder wordt verduidelijkt hoe dat komt.
De kwaliteiten kunnen verschillen van merk tot merk, dus doe zeker navraag bij de garage bij het aankopen van een elektrische wagen.

  1. Omdat een elektrische wagen minder bewegende onderdelen heeft dan een fossiele wagen, vraagt de elektrische wagen minder vervanging van onderdelen. Mechanische problemen bij een elektrische wagen komen zelden voor, hierdoor zullen reparaties goedkoper zijn.
  2. Omdat sommige elektrische wagens een aangepast remsysteem hebben dat energie recupereert zullen je remmen minder snel slijtage ervaren tegenover een fossiele wagen.
  3. Het gewicht van een elektrische wagen is over het algemeen wel hoger dan bij een gelijkaardige fossiele wagen, hierdoor wordt er meer slijtage op de banden van een elektrische wagen verwacht. Dit hangt ook af van het merk, rijgedrag van de chauffeur en het type banden dat je gebruikt. 

Zijn elektrische wagens veilig?

Er circuleren veel mythes rond de veiligheid van elektrische wagens, hieronder worden deze mythes ontkracht.

Voor de bestuurder en inzittenden

  1. In het geval van een ongeval zal de batterij in milliseconden ontkoppeld worden, dit zorgt ervoor dat er geen gevaren zijn omtrent elektrocutie.
  2. De batterijen van een elektrische wagen zorgen ervoor dat de wagen zeer moeilijk om te rollen is. Dit vermindert dan ook de kans voor de inzittenden & buitenstaanders op zware schade.
  3. Omdat de motoren veel compacter zijn, zijn de kreukelzones van een elektrische wagen efficiënter. Deze zones vangen veel van de impact op en zorgen dat de inzittenden dus veiliger zijn bij een ongeval.

Voor omstaanders en andere weggebruikers

  1. Voor fietsers en wandelaars kan het soms moeilijk zijn om te horen dat er een elektrische wagen in de buurt is, daarom zijn er elektrische wagens die een akoestisch waarschuwingssysteem hebben om omstaanders te waarschuwen.
  2. Elektrische wagens zijn meestal zwaarder dan vergelijkbare fossiele wagens. Daarom zou er gedacht kunnen worden dat een elektrische wagen een veel langere rem tot stopafstand heeft. Waar vaak niet aan gedacht wordt, is dat de belangrijkste factoren de banden en het wegdek zijn. Elektrische wagens scoren over het algemeen hetzelfde als vergelijkbare fossiele wagens.
  3. Veiligheidsopties in auto’s bestaan hoofdzakelijk uit elektronica, elektrische wagens hebben hier tegenover traditionele wagens een groot voordeel. De meest recente veiligheidstechnologie is vaak standaard inbegrepen bij een elektrische wagen. Dit omdat een elektrische wagen ook hoofdzakelijk uit elektronica bestaat en het dus ook gemakkelijker is (goedkoper) om deze opties inclusief mee te geven bij aankoop van de wagen. Met een traditionele fossiele wagen moet de elektronica afgestemd worden met de mechanica en moeten deze ook samenwerken. Daarom worden veiligheidsopties bij fossiele wagens vaak beschouwd als extra’s. 

Bij veiligheidstesten van elektrische wagens worden exact dezelfde testen uitgevoerd als bij fossiele wagens. Omdat de resultaten gelijkaardig zijn mag je er van uitgaan dat een elektrische wagen even veilig of zelfs veiliger is dan gelijkaardige fossiele wagens.

Voor meer gedetailleerde scores en gegevens over de veiligheid van elektrische wagens kan je op deze website terecht.

Is het Vlaams elektrisch net klaar voor een transitie naar 100% elektrisch rijden?

Fluvius, de uitbater van het distributienet, maakt zich alvast sterk dat het huidig net zonder grote problemen 1 miljoen elektrische voertuigen kan bevoorraden. Om het risico op overbelasting te verlagen, raadt Fluvius huisgezinnen wel aan om tijdens de daluren op te laden, of op momenten dat de PV-installatie volop aan het werken is. De digitale meter in combinatie met slimme sturing kan hier soelaas bieden.

Hoe zit het met de totale uitstoot van elektrische wagens tegenover fossiele wagens? (Van constructie tot recyclage)

Een van de grootste mythes over elektrische wagens is dat deze meer broeikasgassen zouden uitstoten in hun totale levenscyclus in vergelijking met een fossiele wagen.

Hierover werden al verschillende studies gedaan, die aantonen dat de elektrische wagen toch als positieve optie naar voor komt. Hieronder leggen we in detail uit hoe ze deze waarden berekenen en wat de resultaten zijn.

Het recycleren van een batterij is ook een discussiepunt, daarom zullen we ook een beknopte uitleg geven over het proces hiervan.

Het recycleren van gebruikte batterijen van elektrische wagens.

De batterijen van elektrische wagens zijn in principe dezelfde als deze van een laptop, smartphone, tablet enz… het doel van het recycleren van deze type batterijen (lithium-ion batterijen) is het recupereren van de materialen die ervoor zorgen dat we er energie kunnen in opslaan.  Deze materialen zijn Lithium & Kobalt. 

Eén van de recyclageprocessen gebeurt als volgt: de oude batterijen worden gemalen tot een korrelige massa. Plastiek, en andere ongewenste materialen worden uit deze massa gefilterd en worden verder gerecycleerd. Hetgeen dat overblijft is een zwarte massa dat bestaat uit lithium, kobalt en nikkel. De massa wordt ondergedompeld in een chemisch vloeibaar middel dat ook opnieuw gebruikt wordt. Het middel zorgt ervoor dat de drie belangrijkste materialen van elkaar worden gescheiden. Deze materialen kunnen dan opnieuw gebruikt worden in het maken van nieuwe batterijen. 

Met grijs of groene stroom laden, wat is de impact?

Grijze of groene stroom: dit zijn 2 termen die nieuw kunnen klinken maar zeer eenvoudig te verstaan zijn. Groene stroom is elektriciteit die opgewekt wordt op hernieuwbare wijze, zonnepanelen en windmolens zijn hier een voorbeeld van. Grijze stroom wordt opgewekt op een niet-hernieuwbare wijze, kernenergie, aardgas enz… vallen onder deze categorie.
Als je een elektrische wagen met grijze stroom zou opladen kan er gezegd worden dat je nog altijd vervuilt, dit is deels waar. Moest je een elektrische wagen op enkel groene stroom opladen zou de impact op de natuur hier tot het minimale behouden worden. Desondanks als je een elektrische wagen met grijze stroom oplaadt gedurende zijn hele gebruikstermijn, zal je nog altijd een kleinere impact op de natuur laten dan een fossiele wagen. Daarom ben je niet verplicht om een groenestroom contract aan te gaan om je impact te verminderen, je kan het wel doen om het tot het maximale te verminderen.

Bekijk en vergelijk via deze link de statistische gegevens!

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.