Alles over het opladen van elektrische wagens

Alles over het opladen van elektrische wagens

Deze pagina bevat informatie over het opladen van elektrische wagens op verschillende plaatsen (thuis, publiek,..), de kosten die erbij komen kijken, laadkaarten, apps, onderhoud,... En wordt regelmatig bijgewerkt.
Heb je een andere vraag of vind je hieronder geen antwoord? Contacteer ons!

Thuis de elektrische wagen opladen

Installeren van laadinfrastructuur

 • De werknemer moet instemmen met een pre-check van zijn elektrische installatie thuis (afspreken wie deze kost draagt) vooraleer daar een laadmogelijkheid kan worden geïnstalleerd 
 • Er moet de mogelijkheid zijn een laadpunt te installeren op de woonplaats van de medewerker, zodat hij daar kan laden (al dan niet op groene stroom).  De werknemer beschikt vb over een parkeerplaats voor zijn woning of heeft een garage waar de wagen opgeladen kan worden. Je kan de werknemer eveneens motiveren om een groen contract af te sluiten met zijn energieleverancier.
 • Opladen moet ook op een gebruiksvriendelijke manier kunnen gebeuren. Bijvoorbeeld met een vaste kabel, zodat de bestuurder de losse kabel niet telkens uit de koffer moet halen.

Wie betaalt de laadinfrastructuur

In principe kan een laadinfrastructuur voor verschillende leasecontracten gebruikt worden, beschrijf hiervoor in het bestek dat de leasemaatschappij een universele laadinfrastructuur moet aanbieden.

De investeringskost wordt enkel in het eerste leasecontract opgenomen. In alle volgende leasecontracten moeten dan enkel de kosten voor het onderhoud en gebruik van de laadinfrastructuur meegenomen worden en dus in het leasetarief opgenomen worden. 

In je Car Policy moet duidelijk opgenomen worden wie de kost van inspectie, gebruik en onderhoud van de laadinfrastructuur bij de werknemer thuis draagt. Er zijn verschillende opties: 

 • Het bedrijf draagt alle kosten:
  Deze investering kan de moeite lonen als u elektrische voertuigen introduceert.
 • Werknemer draagt alle kosten:
  In sommige gevallen kan dit ontradend werken voor de werknemer, en hem ervan afbrengen om voor een elektrische wagen te kiezen.
 • Bedrijf en werknemer delen de kosten:
  De werknemer kan, bijvoorbeeld, de kosten dragen voor infrastructuur en pre-installatie werken (graafwerken, doorboringen, kabel installatie en vereiste upgrades aan het technische systeem) terwijl het bedrijf de kost draagt voor de oplossing zelf (laadpunt, installatie en onderhoudskost). 

We raden aan alle kosten in het leasetarief te laten opnemen. 

Onderhoud van laadinfrastructuur 

Oplaadpunten, zowel privé als publiek, hebben onderhoud nodig. Dit onderhoud, en de technische support, kunnen worden geïntegreerd in de maandelijkse leasekost. Zo zorg je ervoor dat de laadinfrastructuur die uw bedrijf voorziet, correct onderhouden wordt. 

Belasting op laadinfrastructuur 

Een werkgever kan een laadinfrastructuur belastingvrij ter beschikking stellen. Bij het aflopen van het leasecontract, wordt de laadpaal eigendom van de eigenaar van het pand, en blijft de infrastructuur dus hangen. In theorie is er dan een VAA verschuldigd, al blijkt in de praktijk dat dit voordeel moeilijk in te schatten is, en dus nagenoeg 0 is.

Verhuis van een werknemer 

De Car Policy moet duidelijk stipuleren wat er gebeurt indien bijkomende kosten gemaakt worden omdat de werknemer verhuist tijdens de looptijd van het contract. Zal de werknemer de kosten voor de herinstallatie dragen of is dat goodwill van het bedrijf? 

Werknemers die het bedrijf verlaten 

De Car Policy moet ook duidelijk bepalen wat er moet gebeuren indien een werknemer het bedrijf voortijdig verlaat. De volgende opties zijn mogelijk: 

 • Het bedrijf blijft de kost voor de laadinfrastructuur dragen.
 • De werknemer betaalt het bedrijf de resterende leasebedragen voor de laadinfrastructuur.
 • Het leasecontract voor de laadinfrastructuur wordt beëindigd. De werkgever en werknemer delen de kosten die daarbij komen kijken.
 • De nieuwe werkgever gaat akkoord om het leasecontract van de laadinfrastructuur over te nemen.

Belastingsvermindering bij plaatsen laadpaal

Uiteraard geen elektrische wagens zonder laadpalen. Daarom wordt er ingezet op de stimulans voor een versnelde aangroei van het aantal laadpalen, zowel thuis als op het werk.

Wie als particulier tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 kiest voor aankoop en plaatsing van een laadstation thuis (zowel eigenaars als huurders), zal kunnen rekenen op een belastingvermindering op de investering. Om de versnelling in te zetten, zal de vermindering stelselmatig afbouwen in de tijd:

 • Wie deze stap zet tussen 1 september 2021 en 31 december 2022 zal kunnen rekenen op een belastingvermindering van 45%
 • Dit tarief daalt tot 30% in 2023
 • Dit tarief daalt tot 15% in 2024

Het bedrag waarvoor een belastingvermindering kan worden verleend en waarop ze wordt berekend, is beperkt tot 1.500 euro per laadpaal en per belastingplichtige.

Voor particulieren moet het laadstation wel intelligent zijn (i.c. het kan de laadtijd en laadvermogen sturen) en mag enkel gebruikmaken van groene stroom.

Laadsnelheid met laadpunt

Bij een monofasige aansluiting (meeste aansluitingen bij de particulieren thuis) kunt u een wagen opladen aan een snelheid van 20 à 50 km/uur.  Dit wil zeggen dat u tijdens de nacht uw wagen gemakkelijk kunt opladen (250 – 500 km per nacht) om ’s morgens terug te kunnen vertrekken met een volle batterij.  

Laden van de wagen via een gewoon stopcontact is een noodoplossing, bij voorkeur steeds een laadpunt installeren thuis om veilig te kunnen laden.

De laadsnelheid is afhankelijk van uw aansluiting op het elektriciteitsnet, monofase of driefasig.

Wie betaalt de stroom wanneer je thuis de wagen oplaadt

 • Een optie is om een vast bedrag op te nemen in het wagenreglement van het bedrijf.  Dit bedrag kan fiscaal verrekend worden, en opgeteld bij het loon.
 • Of: de oplaadkosten worden automatisch via de leasemaatschappij doorgerekend aan het bedrijf.

Thuis een wagen opladen ‘s nachts kost ongeveer 26 cent/kWh. Om 100 km te kunnen opladen kost u dat ongeveer 4,7 euro (bij een verbruik van 18kWh/100km).
Ter vergelijking: met een fossiele wagen 100 km rijden kost u ongeveer 9,8 euro (bij een verbruik van 7L/100km).

Voorbeeld:

 • Totaal gereden aantal km per jaar : 15.000 km
 • Kostprijs elektrische wagen = 18kWh/100km x 0,26 euro/kWh*15.000 km = 702 euro/jaar
 • Kostprijs fossiele wagen = 7 liter/100km x 1,4 euro/liter *15.000 km = 1.470 euro/jaar

Conclusie : fossiel rijden is dubbel zo duur als elektrisch

Thuis opladen met groene stroom.

Momenteel zijn de laadpalen nog niet uitgerust met een module die communiceert met de omvormers, deze update komt er wel aan.  

Je kan indien mogelijk wel je wagen opladen wanneer je zonnepanelen energie opwekken, zo kan je je zelfconsumptie aanzienlijk verhogen (zeker belangrijk als je beschikt over een digitale meter). Begrenzen van je oplaadvermogen kan een optie zijn afhankelijk van de dimensionering van je PV-installatie.

Opladen elektrische wagen met eigen laadpaal of via stopcontact maar geen privé parkeerplaats – wat met de kabel op de stoep?

Het Energiehuis laat een studie uitwerken rond een strategie voor het plaatsen van laadpalen op het grondgebied van de Stad Oostende. Deze studie is een uitbreiding op de strategie van Vlaanderen.

Uit deze studie zal het volgende komen :

 • Waar en hoeveel laadpalen extra te plaatsen op het grondgebied van de Stad Oostende.
 • Hoe omgaan met laadkabels op het openbaar domein (voetpad) voor particulieren die beschikken over een elektrische wagen zonder garage of oprit.
 • … meer informatie volgt later

Belastingsvermindering bij plaatsen laadpaal - aanvraag door onderneming

Ondernemingen die tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 investeren in een publiek toegankelijke laadstation kunnen rekenen op een verhoogde kostenaftrek. Ook hier wordt de kostenaftrek afgebouwd in de tijd om de versnelling van het aantal laadstations spoedig in te zetten.

 • Voor wie deze stap zet tussen 1 september 2021 en 31 december 2022 geldt een aftrekpercentage van 200%
 • Voor investeringen tussen 1 januari 2023 en 31 augustus 2024 geldt een aftrekpercentage van 150%.

Deze laadinfrastructuur moet vrij toegankelijk zijn voor derden, ofwel tijdens de normale openingstijden, ofwel buiten de normale openingstijden.

Voor ondernemingen die een koolstofemissievrije vrachtwagen (in nieuwe staat) aanschaffen, een tankinfrastructuur voor waterstof of een elektrisch laadstation installeren, zal een verhoogde investeringsaftrek gelden.

 • Het tarief bedraagt 35% in 2023
 • 29,5% in 2024
 • 24% in 2025
 • 18,5% in 2026
 • 13,5% in 2027
“Wie vandaag de keuze maakt om te investeren in laadinfrastructuur, kan rekenen op onze steun. Het fiscale voordeel wordt zowel voor particulieren als ondernemingen jaar na jaar afgebouwd, want die infrastructuur is nu nodig. Voor ondernemingen vragen we dat de laadinfrastructuur voorzien wordt op een semipublieke plaats, zoals de bedrijfsparking. Zo kunnen ook mensen die in de buurt wonen, na de kantooruren en weliswaar tegen betaling, hun auto opladen”

- Vincent Van Peteghem, Minister van Financiën

Bron: https://www.fleet.be/elektrische-bedrijfswagens-laadpalen-aftrekbaarheid-mobiliteitsbudget-vincent-van-peteghem-legt-het-zelf-uit/

Laadpaal aanvragen op openbaar domein

Via deze link kun je onder volgende voorwaarden een kosteloze publieke laadpaal aanvragen bij de distributienetbeheer:

 • Je bent een particulier die een elektrische wagen (dus geen hybride) heeft gekocht, besteld of in gebruik heeft (bv. leasingwagen).
 • Je hebt thuis geen oprit of garage.
 • Er is binnen een straal van 500 meter van je woning geen publiek toegankelijk oplaadpunt (gepland).

De Vlaamse overheid werkt momenteel een nieuw regelgevend kader uit voor de aanstelling van laadpaalexploitanten. Hierdoor kan de aanvraag vertraging oplopen.

Je wagen opladen op een publieke plaats

Hier vind je oplaadpunten in Oostende

Je elektrische wagen op een publieke plaats opladen is duurder dan thuis opladen.  

 • Thuis =  +/- 0,26 euro/kWh
 • Publiek =  +/- 0,43 euro/kWh (gewoon laadpunt)
 • Publiek = +/- 0,65 euro/kWh (snellader)

Financieel gezien laad je best vooral thuis op, zeker als je beschikt over zonnepanelen en je overdag kunt opladen wanneer de zon schijnt = verhogen zelfconsumptie (in het geval je beschikt over een digitale meter).

Andere apps en websites met een overzicht van de laadpalen:

EVBOX, Zap-Map (UK & Ierland), PlugsurfingSmoov, PlugShare, Mobiflow, Nextcharge

In 2022 komt er alvast een nieuw snellaadstation in Oostende met elektriciteit afkomstig van lokaal opgewekte groene stroom, waar tot 16 voertuigen tegelijk kunnen opladen.

Laadkaarten

Met de meeste laadkaarten kun je opladen op alle publieke laadpalen, dekkingsgraad > 95%.
De meeste leasemaatschappijen rekenen een vaste maandelijks een administratieve kost aan. Per laadbeurt wordt er een transactiekost aangerekend.