Algemene verbouwpremies

ALGEMEEN VERBOUWEN & ENERGIE

Een algemeen overzicht van alle premies en fiscale voordelen bij renoveren vind je op Premies voor renovatie | Vlaanderen.be

Mijn VerbouwPremie 

Dit is sinds 1 juli 2022 de eengemaakte premie van de vroegere renovatiepremie en de meeste premies van Fluvius voor energiebesparende investeringen.

Al wie investeert in een bestaande woning, appartement, appartementsgebouw of een niet-woongebouw (bijvoorbeeld een bedrijfspand of kantoorgebouw), zal afhankelijk van de doelgroep waartoe hij of zij behoort financiële steun kunnen aanvragen voor investeringen in energie-efficiëntie (zoals dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsglas, zonneboiler, warmtepomp, warmtepompboiler en gascondensatieketel (met eindfactuur tot uiterlijk 31-10-2023)) en investeringen in woningkwaliteit (elektriciteit en sanitair, binnenrenovatie, ramen en deuren).

Ontdek alle info en voorwaarden op MijnVerbouwPremie.be of via het gratis nummer 1700.

Bekijk in onderstaand filmpje hoe je eenvoudig de MijnVerbouwPremie kan aanvragen:

Mijn VerbouwPremie aanvragen

Om Mijn VerbouwPremie te kunnen aanvragen hebben wij bewijsstukken nodig. Zonder deze informatie kunnen wij niet starten met de aanvraag van jouw Mijn VerbouwPremie. Daarom vragen we om ons binnen de 14 dagen alle (ontbrekende) bewijsstukken te bezorgen.

De toekenning van de Mijn VerbouwPremie gebeurt door de Vlaamse overheid en Fluvius en staat los van de door het Energiehuis verstrekte Mijn VerbouwLening. Het is mogelijk dat de voorwaarden voor de Mijn VerbouwPremie sinds de toekenning van de lening gewijzigd zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om gewijzigde inkomensgrenzen met daaraan gekoppelde premiebedragen of bepaalde voorwaarden voor specifieke werken. Ook kan het zijn dat u op het moment van de aanvraag voor Mijn VerbouwPremie tot een andere doelgroep behoort dan op het moment dat u de lening aanvroeg. Dit kan een impact hebben op de premie waarop u recht heeft. De doelgroep wordt bepaald op basis van eigendom en domicilie, gezinssituatie en inkomen volgens het laatst beschikbare aanslagbiljet op de aanvraagdatum van Mijn VerbouwPremie.

De ontlener, en niet het Energiehuis, is verantwoordelijk voor het aanleveren van de voor de Mijn VerbouwPremie vereiste bewijsstukken zoals facturen en attesten die voldoen aan de voorwaarden van de voormelde premie.

Meer info over de voorwaarden en premiebedragen van de Mijn VerbouwPremie kan je terugvinden via volgende link: https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premies-en-belastingvoordelen/mijn-verbouwpremie

ANDERE WOONPREMIES

Stad Oostende – Woonloket
Stadhuis, gelijkvloers
Vindictivelaan 1
8400 Oostende

Opgelet!: Enkel na afspraak via de website van Stad Oostende of telefonisch
Tel: 059 25 85 55
E-mail: woonloket@oostende.be

Website: www.oostende.be/woonpremies

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.