Premie zonnepanelen 2021

Wie vanaf 1 januari 2021 nieuwe zonnepanelen in dienst neemt, komt in aanmerking voor een eenmalige premie van netbeheerder Fluvius. Die premie komt er omdat na 31 december 2020 nieuwe eigenaars van zonnepanelen geen aanspraak meer kunnen maken op de terugdraaiende teller.

Voor welke woningen?

Woningen, appartementen of appartementsgebouwen

 •  aangesloten op het elektriciteitsnet voor 1 januari 2014
 • OF  waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden werd verleend én waarbij het gebouw voldoet aan de EPB-eisen én de EPB-aangifte tijdig werd ingediend
 • Voor sloop- en herbouwprojecten geldt de datum waarop de omgevingsvergunning werd verleend en niet de oorspronkelijke datum van aansluiting op het elektriciteitsnet 

Voorwaarden

Hieronder worden enkel de belangrijkste opgesomd:
 •  Het gaat om nieuwe zonnepanelen met een omvormervermogen kleiner dan of gelijk aan 10 kVA (kilovoltampère)
 •  geplaatst door of gevalideerd door een aannemer met certificaat van bekwaamheid
 •  geplaatst op een dak van een gebouw dat geïsoleerd is (Rd-waarde van minstens 3 m2K/W) als het gebouw wordt verwarmd
 •  in dienst genomen in 2021
 •  eenmalige premie, één per woning of wooneenheid
 •  achter het aansluitingspunt zijn of waren nog geen zonnepanelen in  dienst (met uitzondering van eigendomsoverdracht waarbij de installatie voorafgaand aan de eigendomsoverdracht werd verwijderd);
 •  de geplaatste zonnepanelen moeten uiterlijk drie maanden na de indienstname bij de netbeheerder aangemeld zijn;
 •  de zonnepanelen mogen gedurende minstens vijftien jaar na indienstname niet verplaatst  worden naar een ander perceel
 •  de zonnepanelen mogen niet uitgebreid worden met een installatie die geniet van de regeling van de ‘terugdraaiende teller’, tenzij de betrokken netgebruiker onherroepelijk afstand heeft gedaan van het recht op de terugdraaiende teller;
 •  de premieaanvraag moet binnen de 3 maanden na indienstname worden ingediend.

Wie kan de premie aanvragen?

De investeerder in de zonnepanelen kan de premie aanvragen.
Woont u in een woongebouw met gedwongen mede-eigendom (bv. appartement, cohousing, …),  dan wordt de premie voor zonnepanelen verleend aan:
 •  de vereniging van mede-eigenaars als de zonnepanelen in een gemeenschappelijk deel worden geplaatst
 •  degene die de factuur betaalt, als de zonnepanelen in een privédeel worden geplaatst.
Als het gaat om een gezamenlijke investering met een gezamenlijke factuur voor een investering in een privédeel, dan kan de vereniging van mede-eigenaars mits schriftelijk akkoord van alle individuele eigenaars, de premieaanvraag indienen.

Bedrag van de premie?

Het premiebedrag wordt jaarlijks op 1 januari aangepast. De datum van indienstname van de zonnepanelen bepaalt het premiebedrag. Met andere woorden: hoe sneller u de zonnepanelen plaatst en begint te gebruiken, hoe groter de premie.
Of een woning al dan niet op het distributienetwerk aangesloten is met 'uitsluitend nachttarief', heeft geen invloed op onderstaande bedragen.
Het premiebedrag is begrensd tot 40% (voor beschermde afnemers is dit 48%) van de investeringskosten inclusief btw, vermeld op de facturen. 
Als de vereniging van mede-eigenaars of de syndicus de premie aanvraagt voor verschillende wooneenheden, bedraagt de premie per appartement maximaal 40%/48% van de factuurbedragen, inclusief btw met een maximum van € 1500/€ 1800 per wooneenheid.
De premie wordt berekend op basis van het vermogen van de zonnepanelen zelf (dus niet het vermogen van de omvormer).

 •  In 2021 zal de premie 300 euro/kWp bedragen voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 150 euro/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 1.500 euro.
  Voor beschermde afnemers: 360 euro/ kWp voor de eerste 4 kWp  en bijkomend 180 euro/kWp van 4 tot 6 kWp, wat neerkomt op maximaal 1800 euro 
 •  In 2022 zal de premie 225 euro/kWp bedragen voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 112,5 euro/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 1.125 euro.
 •  In 2023 zal de premie 150 euro/kWp bedragen voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 75 euro/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 750 euro.
 •  In 2024 zal de premie 75 euro/kWp bedragen voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 37,5 euro/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 375 euro. 

Enkele voorbeelden:

Stel u bent geen beschermde afnemer en neemt in 2021 een nieuwe installatie in dienst:

 •  12 zonnepanelen van 320 Wp, samen goed voor een vermogen van 3,84 kWp. Indien u aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt u een premie van 3,84 x 300 euro = 1152 euro.
 •  18 panelen van 300 Wp, samen goed voor een vermogen van 5,40 kWp. Indien u aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt u een premie van 4 x 300 euro + 1,40 x 150 euro = 1410 euro.
 •  34 panelen van 290 Wp, samen goed voor een vermogen van 9,86 kWp. Indien u aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt u een premie van 4 x 300 euro + 2 x 150 euro = 1500 euro.

Hoe aanvragen?

 •  nadat de werken zijn uitgevoerd;
 •  de datum van indienstname (datum AREI-keuring) bepaalt de premievoorwaarden die van toepassing zijn;
 •  online via fluvius.be indien u voor deze investering geen lening aanging via een energiehuis
 •  Bent u voor deze investering een energielening aangegaan bij een energiehuis?
  Dan vraagt het energiehuis in uw naam en voor uw rekening de premie aan zodat het terug te betalen bedrag van uw lening onmiddellijk wordt verlaagd.

Contacteer ons hiervoor via het nummer 059 33 91 30 of mail naar energiehuis@oostende.be
 

Lees Meer

Bekijk hier onze online folder