Premie zonnepanelen

Hoofdthemas

Wie nieuwe zonnepanelen in dienst neemt, komt in aanmerking voor een eenmalige premie van netbeheerder Fluvius. 

Voor welke woningen?

Woningen, appartementen of appartementsgebouwen

 • Aangesloten op het elektriciteitsnet voor 1 januari 2014
 • OF waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden werd verleend én waarbij het gebouw voldoet aan de EPB-eisen én de EPB-aangifte tijdig werd ingediend
 • Voor sloop- en herbouwprojecten geldt de datum waarop de omgevingsvergunning werd verleend en niet de oorspronkelijke datum van aansluiting op het elektriciteitsnet.

Voorwaarden

Hieronder worden enkel de belangrijkste opgesomd:
 • Het gaat om nieuwe zonnepanelen met een omvormervermogen kleiner dan of gelijk aan 10 kVA (kilovoltampère)
 • geplaatst door of gevalideerd door een aannemer met certificaat van bekwaamheid
 • geplaatst op een dak van een gebouw dat geïsoleerd is (Rd-waarde van minstens 3 m2K/W) als het gebouw wordt verwarmd
 • in dienst genomen vanaf 1/01/2021
 • eenmalige premie, één per woning of wooneenheid
 • achter het aansluitingspunt zijn of waren nog geen zonnepanelen in  dienst (met uitzondering van eigendomsoverdracht waarbij de installatie voorafgaand aan de eigendomsoverdracht werd verwijderd);
 • de geplaatste zonnepanelen moeten uiterlijk drie maanden na de indienstname bij de netbeheerder aangemeld zijn;
 • de zonnepanelen mogen gedurende minstens vijftien jaar na indienstname niet verplaatst  worden naar een ander perceel
 • de zonnepanelen mogen niet uitgebreid worden met een installatie die geniet van de regeling van de ‘terugdraaiende teller’, tenzij de betrokken netgebruiker onherroepelijk afstand heeft gedaan van het recht op de terugdraaiende teller;
 • de premieaanvraag moet binnen de 3 maanden na indienstname worden ingediend.

Wie kan de premie aanvragen?

De investeerder in de zonnepanelen kan de premie aanvragen.
Woont u in een woongebouw met gedwongen mede-eigendom (bv. appartement, cohousing, …),  dan wordt de premie voor zonnepanelen verleend aan:
 • de vereniging van mede-eigenaars als de zonnepanelen in een gemeenschappelijk deel worden geplaatst
 • degene die de factuur betaalt, als de zonnepanelen in een privédeel worden geplaatst.
Als het gaat om een gezamenlijke investering met een gezamenlijke factuur voor een investering in een privédeel, dan kan de vereniging van mede-eigenaars mits schriftelijk akkoord van alle individuele eigenaars, de premieaanvraag indienen.

Bedrag van de premie?

Vanaf 1 januari 2023 zal de premie 150 euro/kWp bedragen voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 75 euro/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 750 euro.

De Vlaamse Regering heeft (Septemberverklaring op 25-9-2023) aangekondigd dat de premie wordt stopgezet vanaf de keuring/ingebruikname vanaf 1 januari 2024.

Lees meer: Premie van Fluvius voor zonnepanelen van woongebouwen | Vlaanderen.be

Hoe aanvragen?

 • nadat de werken zijn uitgevoerd;
 • de datum van indienstname (datum AREI-keuring) bepaalt de premievoorwaarden die van toepassing zijn;
 • online via fluvius.be indien u voor deze investering geen lening aanging via een energiehuis
 • Bent u voor deze investering een energielening aangegaan bij een energiehuis?
  Dan vraagt het energiehuis in uw naam en voor uw rekening de premie aan zodat het terug te betalen bedrag van uw lening onmiddellijk wordt verlaagd.

Contacteer ons hiervoor via het nummer 059 33 91 30 of mail naar energiehuis@oostende.be

Of contacteer Fluvius: 078 35 35 34 of Scheepsdalelaan 56, 8000 Brugge (openingsuren)

Premie thuisbatterij

Ben je van plan om bij de zonnepanelen ook een thuisbatterij te plaatsen of heb je al een thuisbatterij? Daarvoor zijn er momenteel nog premies mogelijk. Deze premie daalt vanaf 1 januari 2023 en wordt stopgezet op 1 april 2023

Natuurlijke personen die een thuisbatterij plaatsen en deze laten keuren/in gebruik nemen vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 maart 2023, komen in aanmerking voor volgende premie:

 • 0 tot 4 kWh: 150 euro per kWh
 • 4 tot 6 kWh (max.): 125 euro per kWh

Voor ingebruikname/keuring vanaf 1 april 2023 stopt de premie volledig.
Lees meer: Premie voor de aankoop of leasing van een thuisbatterij voor zelf opgewekte energie | Vlaanderen.be

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.