premie zonnepanelen (niet-woongebouwen)

premie zonnepanelen (niet-woongebouwen)

Voor welke gebouwen?

Andere dan woningen en appartementen

 • aangesloten op het elektriciteitsnet voor 1 januari 2014
 • OF waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden werd verleend én waarbij het gebouw voldoet aan de EPB-eisen én de EPB-aangifte tijdig werd ingediend

Voorwaarden

Hieronder worden enkel de belangrijkste opgesomd:

 •  nieuwe zonnepanelen met een omvormervermogen kleiner dan of gelijk aan 10 kVA (kilovoltampère)
 •  geplaatst door of gevalideerd door een aannemer met certificaat van bekwaamheid
 •  geplaatst op een dak van een gebouw dat geïsoleerd is (Rd-waarde van minstens 3 m2K/W) als het gebouw verwarmd wordt
 •  in dienst genomen vanaf 1/01/2021
 •  eenmalige premie, één per gebouw
 •  achter het aansluitingspunt zijn of waren nog geen zonnepanelen in  dienst (met uitzondering van eigendomsoverdracht waarbij de installatie voorafgaand aan de eigendomsoverdracht werd verwijderd)
 •  de geplaatste zonnepanelen moeten uiterlijk drie maanden na de indienstname bij de netbeheerder aangemeld zijn
 •  de zonnepanelen mogen gedurende minstens vijftien jaar na indienstname niet verplaatst  worden naar een ander perceel
 •  de zonnepanelen mogen niet uitgebreid worden met een installatie die geniet van de regeling van de ‘terugdraaiende teller’, tenzij de betrokken netgebruiker onherroepelijk afstand heeft gedaan van het recht op de terugdraaiende teller
 •  de premieaanvraag moet binnen de 3 maanden na indienstname worden ingediend.

Wie kan de premie aanvragen?

De investeerder in de zonnepanelen kan de premie aanvragen.

Hoe en wanneer aanvragen?

 •  nadat de werken zijn uitgevoerd;
 •  de datum van indienstname (datum AREI-keuring) bepaalt de premievoorwaarden die van toepassing zijn;
 •  binnen de drie maanden na indienstname, bij aanmelding van de installatie;
 •  online via Fluvius
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.