Renteloze energielening+ in geval van erfenis of schenking

Renteloze energielening+ in geval van erfenis of schenking

Wie een woning of appartement verwerft in 2021 én die binnen de 5 jaar grondig renoveert, kan in aanmerking komen voor een renteloze lening* voor die renovatie.
*Opgelet: geld lenen kost ook geld

Wie komt in aanmerking?

Het systeem staat open voor iedereen die eigenaar wordt, eventueel ook van een tweede woning, en los van inkomen.
De lening kan niet gebruikt worden voor de renovatie van woningen die niet van eigenaar veranderen. Bestaande eigenaars moeten wachten tot 2022 op een gelijkaardig systeem.
De renteloze lening is er ook voor wie een woning of appartement met een slechte energieprestatie erft of krijgt in 2021. Het kan hier alleen na eigendomsoverdracht. Met 'erven in 2021' wordt de datum van overlijden bedoeld en dus niet de datum van de akte die daaruit voortvloeit.
Het moet gaan over verwerving in volle eigendom (100% natuurlijke personen).

De renteloze leningen gelden enkel voor woningen of appartementen die een ondermaatse energieprestatie hebben en die grondig gerenoveerd zullen worden.
Het EPC-Label (lettercode op het Energieprestatiecertificaat) van:
  •  de woning heeft bij de eigendomsoverdracht EPC-Label E of F en moet door renovatie binnen de 5 jaar minimaal EPC-label C halen
  •  het appartement heeft bij de eigendomsoverdracht EPC-Label D, E of F en moet door renovatie binnen de 5 jaar minimaal EPC-label B halen.

Bedragen Renteloze Energielening+ via Energiehuis Oostende

In 2021 geërfd of geschonken

Te bewijzen energielabel na renovatie
(binnen de 5 jaar)

Renteloze Energielening+
Maximaal ontleningsbedrag

Woning met EPC-label
E of F
Minimaal EPC-label C30.000 euro
 Minimaal EPC-label B45.000 euro
 EPC-label A60.000 euro
Appartement met EPC-label
D, E of F
Minimaal EPC-label B30.000 euro
 EPC-label A45000
 

Hoe werkt het?

Wie vanaf 2021 een woning of appartement erft of geschonken krijgt en geen woonkrediet bij een kredietgever (zoals je bank) afsluit, kan bij het Energiehuis terecht voor een renteloze Energielening+ (met een looptijd van maximaal 20 jaar). Het behaalde EPC-Label moet worden aangetoond na 5 jaar.

Deze lening is ook combineerbaar met de Vlaamse Renteloze Energielening tot €15.000 voor mensen met minder middelen.

Wat is het verschil met een renteloze lening voor wanneer men een woning/appartement aankoopt?

Het belangrijkste verschilpunt met het hypothecair renovatiekrediet is dat bij de energielening+ niet met een rentesubsidie wordt gewerkt, maar dat de lening van bij aanvang renteloos wordt toegekend.
Indien na 5 jaar de vooropgestelde resultaatsverplichting niet wordt behaald, zal het onterecht verleende rentevoordeel worden gecompenseerd door de omzetting naar een hogere rentevoet (zijnde de wettelijke rentevoet die geldt in het jaar waarin het krediet wordt afgesloten).

Enkel voor woningen of appartementen die een ondermaatse energieprestatie hebben en die grondig gerenoveerd zullen worden

Er wordt aan de hand van een geldig energieprestatiecertificaat daterend van 2019 of later aangetoond dat het een woning met een energielabel E of F, of een appartement met een energielabel D, E of F betreft. Energieprestatiecertificaten daterend van voor 2019 komen dus niet in aanmerking voor een aanvraag. Indien nodig zal dus een nieuw, geactualiseerd, energieprestatiecertificaat moeten worden opgemaakt.

Hoe wordt na vijf jaar bewezen dat het beoogde energieprestatielabel is bereikt ?

Het VEKA zal vijf jaar na de datum van de authentieke akte betreffende de aankoop van de woning of het appartement in volle eigendom nagaan of er een nieuw energieprestatiecertificaat bestaat dat bewijst dat het beoogde energielabel is bereikt. Het is dus van belang dat de kredietnemer (op eigen kosten) reeds voorafgaand aan het bereiken van de einddatum van de vijfjarige periode de nodige stappen zet om een geactualiseerd energieprestatiecertificaat te bekomen. Een EPC- bouw (EPB-aangifte) volstaat ook als bewijsstuk van het behalen van het vooropgestelde label.

Wil je meer info of een aanvraag doen, maak dan een afspraak bij Energiehuis Oostende.

Veelgestelde vragen op de website van het Vlaams Energieagentschap

Bekijk hier onze online folder