Alles over de afschaffing van de terugdraaiende teller

Terugdraaiende teller afgeschaft. Hoe gaat het nu verder? Energiehuis Oostende staat voor je klaar!

Abonneer je hier op onze nieuwsbrief

Op 14 januari 2021 werd de beslissing genomen om de terugdraaiende teller af te schaffen.
Een beslissing die wij, als Energiehuis van Oostende ook sterk betreuren. Wij willen mensen die zonnepanelen installeerden via onze groepsaankoop nu zo goed mogelijk op hoogte brengen van de situatie en staan dan ook klaar om informatie te geven en vragen te beantwoorden. We maakten voor jou een overzicht op van de meest belangrijke en recente gevolgen van deze beslissing.
Vond je hieronder geen antwoord op je vraag? Aarzel dan niet om ons te contacteren.

Je wil na 1 januari 2021 zonnepanelen installeren

Voor deze mensen verandert er niets. De terugdraaiende teller was nooit van toepassing voor zonnepanelen die vanaf 2021 geïnstalleerd worden. Deze personen hebben wel al recht op een nieuwe premie.

Je hebt vóór 1 januari 2021 zonnepanelen geïnstalleerd

Er komt een compensatie voor eigenaars van zonnepanelen die financieel getroffen worden door het verdwijnen van de terugdraaiende teller, op voorwaarde dat ze hun investering nog onvoldoende konden terugverdienen.

Gezinnen met zonnepanelen én digitale teller

De Vlaamse Regering komt met een snelle compensatie voor de gezinnen die over zonnepanelen én een digitale meter beschikken: een eenmalige financiële steun die een rendement van 5% garandeert op de gemiddelde investering.

Het bedrag wordt dus niet per installatie berekend, maar op basis van een gemiddeld project. Daarbij wordt rekening gehouden met alle steun die installaties in het verleden kregen en hoe lang de eigenaars hebben kunnen genieten van de terugdraaiende teller.

De regering bekijkt de mogelijkheid om die eenmalige investeringssteun nog met 30% te verhogen als gezinnen de komende twee jaar te investeren in een thuisbatterij of warmtepompboiler. In dat geval kunnen ze rekenen op een bijkomende batterijpremie of warmtepompboilerpremie bovenop de bestaande.

Gezinnen met analoge (oude) teller

De terugdraaiende teller blijft van kracht totdat Fluvius een digitale meter komt plaatsen. Deze gezinnen blijven eveneens het prosumententarief betalen zoals voorheen.

Deze personen krijgen tussen nu en 2029 ook de mogelijkheid om te kiezen voor een eenmalige compensatie. Dit aanbod krijgen ze eenmalig wanneer ze overstappen op een digitale teller.

Zonnepaneeleigenaars zullen gespreid over de periode 2021 – 2029 een digitale meter krijgen, ze kunnen ook vrijwillig versneld een digitale meter aanvragen en dan de bijhorende compensatie ontvangen.

Je kan steeds contact opnemen met onze energiedeskundige om een inzicht te krijgen in het verschil tussen een terugdraaiende teller en een digitale meter. 

Hoe kan u de financiële compensatie aanvragen?

Op de website Energiesparen.be kan u inschrijven voor de nieuwsbrief. Zodra u uw compensatie kan aanvragen wordt dit hier bekend gemaakt.

Wat als u zonnepanelen heeft en u nog groenstroomcertificaten ontvangt, krijgt u dan ook een financiële compensatie?

Er verandert niets aan het systeem van de groenestroomcertificaten. Ook wie groenestroomcertificaten ontvangt, kan een financiële compensatie krijgen indien de 5% rendement nog niet werd behaald.

Prosumententarief

Het prosumententarief is na de installatie van de digitale meter niet meer van toepassing. Gezinnen die overstapten op een digitale meter krijgen de mogelijkheid om een terugleververgoeding te krijgen van hun energieleverancier voor de elektriciteit die ze te veel opwekken.

Wanneer vervalt mijn prosumententarief?

Het prosumententarief komt te vervallen op het ogenblik dat u overschakelt van een klassieke naar een digitale meter.

Je ontvangt een terugleververgoeding van je energieleverancier

Je wordt vergoed door de energieleverancier voor het aantal kWh dat je op het net zet. Hiervoor dien je een contract af te sluiten met een energieleverancier.
Op dit moment wordt dit aangeboden door 5 energieleveranciers, op voorwaarde dat je ook klant bent bij hen voor de afname van je elektriciteit. Aangezien alle prosumenten in hetzelfde schuitje zitten, zullen ook andere energieleveranciers snel volgen om geen klanten te verliezen.

De vergoeding voor de elektriciteit die je op het elektriciteitsnet zet, is wel lager dan hetgeen je betaalt om elektriciteit van het net te halen (dit komt omdat je naast elektriciteit ook betaalt voor het gebruik van het net).

Dit is een extra motivatie om je zelfconsumptie te verhogen en dus zoveel mogelijk energie te verbruiken op het moment dat de zon schijnt (indien je overdag niet thuis bent, kan je dit bijvoorbeeld doen met toestellen die een timerfunctie hebben).
Eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter halen het meeste uit hun zonnepanelen door zoveel mogelijk aan zelfconsumptie te doen.

Wat moet u doen om een terugleververgoeding te krijgen voor de elektriciteit die u in het net injecteert?

Alle eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter kunnen met hun elektriciteitsleverancier een terugleveringscontract afsluiten om een terugleververgoeding te ontvangen voor de elektriciteit die ze produceren maar niet onmiddellijk zelf verbruiken (en dus in het net injecteren).

Neem hiervoor contact op met uw of een andere leverancier. Elke elektriciteitsleverancier kan een aanbod doen aan de eigenaar van zonnepanelen om de geïnjecteerde stroom op te kopen. De energieleverancier kan vrij bepalen tegen welke waarde hij die stroom opkoopt. Aan de leverancier is niets opgelegd op vlak van hoogte of vorm van de vergoeding (vast, dynamisch, forfaitair, op basis van omvormervermogen,…). De vergoeding zal bepaald worden door de werking van de vrije markt. Uw terugleververgoeding is dus afhankelijk van uw energieleverancier.

Hoe vergelijk je de terugleververgoedingen?

De V-test® van de VREG vergelijkt niet alleen de afnamecontracten van de verschillende energieleveranciers, maar ook de terugleveringscontracten.
Er zijn terugleveringscontracten met vaste en variabele prijs. Deze terugleveringscontracten hebben momenteel allemaal als voorwaarde dat u ook een afnamecontract bij dezelfde leverancier heeft. Er zijn dus nog geen leveranciers die een terugleveringscontract aanbieden aan prosumenten die nog geen klant zijn. De prijs van een terugleververgoeding kan een reden zijn om van leverancier te veranderen.

Hoeveel bedraagt de compensatie?

De Vlaamse Regering wil dat een gemiddelde installatie een rendement van 5% op de investering behaalt. De eenmalige financiële compensatie wordt niet voor elke individuele installatie apart berekend, maar wordt op basis van een referentie-installatie bepaald. 
De hoogte van het bedrag hangt af van onder meer de ouderdom van de installatie en de grootte ervan. Het maximale bedrag is 4.360 euro (afgetopt op een piekvermogen van 10 kWp), maar de gemiddelde bedragen liggen lager.

Het werkelijke piekvermogen (kWp) moet aangetoond te worden, bijvoorbeeld op basis van uw installatiefactuur.
Wie het zelf wil berekenen kan dat hier doen.

De financiële compensatie voor eigenaars van zonnepanelen die in 2021 al beschikken over een digitale meter, vertrekt van deze eenheidsbedragen (in euro per kWp). Het eenheidsbedrag hangt af van het jaar van indienstname van de zonnepanelen:

De compensatie wordt vóór het einde van het jaar 2021 in één keer uitbetaald op de rekening van de eigenaar van de zonnepanelen.
Eigenaars van zonnepanelen die al beschikken over een digitale meter, zullen van Fluvius een bericht ontvangen met de nodige informatie om de compensatie aan te vragen. Hierover zal later gecommuniceerd worden.

Voor eigenaars van zonnepanelen die -al dan niet op aanvraag – in 2021 een digitale meter laten plaatsen, zijn dezelfde eenheidsbedragen van toepassing.

Waarom is er geen compensatie voor zonnepanelen in dienst genomen tussen 2007 en 2012?

De berekening toont aan dat een referentie-installatie in dienst genomen tussen begin 2007 en eind 2012 een rendement van 5% behaalt. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de ondersteuning via een federale belastingaftrek, groene stroomcertificaten en/of de lange periode waarin de terugdraaiende teller van toepassing was. 

Voor een referentie-installatie in dienst genomen in 2006 is er wel nog een financiële compensatie nodig om een rendement van 5% te behalen. De belangrijkste reden hiervoor is de zeer hoge investeringskost in 2006.

Hoe benut ik mijn investering in zonnepanelen optimaal?

Prosumententarief valt weg, meer invloed op je energiefactuur

Het prosumententarief is een forfaitaire vergoeding. De vergoeding is afhankelijk van de grootte van jouw omvormer. Gemiddeld gaat dit over een jaarlijkse kost tussen de 300 à 400 euro. Dit prosumententarief valt volledig weg in het nieuwe systeem.

De nieuwe regeling berekent nettarieven op basis van wat je werkelijk aan stroom afneemt van het net. Het grote voordeel is dat je dit zelf in handen hebt.

Als jij ervoor zorgt dat je jouw zelfconsumptie verhoogt, beperk je wat je van het net afneemt.

De extra kosten die je aan de netbeheerder moet betalen, blijven zo dus beperkter. 

Je energiefactuur blijft lager

De nieuwe regeling verandert dit feit niet. Je wekt eigen energie op met je zonnepanelen en deze kan je zelf verbruiken. Uiteindelijk heb je nu meer invloed op je eigen energiefactuur.

Door een hogere zelfconsumptie verdien je sneller je installatie terug

We kunnen je niet meteen een algemeen inzicht geven welke invloed het nieuwe systeem heeft op je terugverdientijd. Dit heb je namelijk grotendeels zelf in de hand. Als je onze tips voor zelfconsumptie toepast, kan je de terugverdientijd serieus inkorten.

Wat is zelfconsumptie?

Zelfconsumptie is het verbruik van energie die je niet van het elektriciteitsnet haalt maar rechtstreeks van de zonnepanelen op je eigen dak. Alle energie die jouw zonnepanelen opwekken en die jij meteen in huis verbruikt, noemen we zelfconsumptie.

Waarom is zelfconsumptie belangrijk voor zonnepanelen-eigenaars?

Voor elke zonnepaneleneigenaar is het financieel voordelig zo veel mogelijk gebruik te maken van zelf opgewekte zonne-energie. Met de invoering van de digitale meter wordt het nog belangrijker de geproduceerde energie onmiddellijk te verbruiken: de nettarieven zullen voor nieuwe zonnepanelen-eigenaars vanaf 1 januari 2021 immers berekend worden op basis van reële afname.

Hoe meteen je zelfconsumptie verhogen? (zonder investering)

Er zijn verschillende manieren om je zelfconsumptie te verhogen. Volgens de Vlaamse overheid is de zelfconsumptie in Vlaanderen gemiddeld 27%. Dit kan eenvoudig opgetrokken worden naar 35% door kleine aanpassingen in je verbruik, zonder bijkomende investeringen. Alle kleintjes helpen:

  •  Verbruik zo veel mogelijk overdag: Op het moment dat de zon schijnt, verbruik je rechtstreeks de energie van jouw zonnepanelen. Het is beter om huishoudapparaten vooral overdag te gebruiken. Denk maar aan een wasmachine, droogkast en afwasmachine.
  •  Maak gebruik van de uitstelfunctie. Ben je overdag niet thuis? Gebruik dan de uitstelfunctie van je apparaten. Veel huishoudapparaten hebben tegenwoordig zo’n functie. Hierdoor kan je, zelfs als je niet thuis bent, overdag verbruiken.
  •  Heb je een digitale meter? Via MijnFluvius kan je de verbuiksgegevens van jouw digitale meter aflezen. Dat kan je helpen om je verbruikspatroon beter in te schatten.

Overige informatie

Wat is een digitale meter?

Naast alle voordelen van elektronica (op afstand uit te lezen, koppelen met internet, online informatie over verbruiken…) heeft deze meter twee zeer belangrijke bijkomende eigenschappen:

  •  Deze meter meet de elektriciteit die u afneemt van het net en de elektriciteit die u op het net plaatst apart. Zelfopgewekte elektriciteit die u onmiddellijk verbruikt (uw ‘zelfverbruik’) wordt niet gemeten. Als u bijvoorbeeld op een bepaald moment 3 kWh verbruikt (wasmachine tegelijk met koken…) en de zonnepaneleninstallatie produceert 4 kWh, ziet de meter een injectie in het net van 1 kWh. Anders gesteld: de elektronische tellers ‘draaien’ enkel vooruit, nooit achteruit.
  •  De meter meet op kwartierbasis exact hoeveel elektriciteit er afgenomen en geïnjecteerd is. Dit maakt mogelijk dat een leverancier u exact kan vergoeden voor de elektriciteit die u injecteert. 

Wanneer verschijnt het arrest van het Grondwettelijk Hof in het Belgisch Staatsblad en stopt mijn digitale meter dus met terugdraaien?

Dit kan een aantal weken tot maanden duren vanaf de uitspraak. Het Grondwettelijk Hof heeft uitdrukkelijk in zijn arrest benadrukt dat de voordelen van de terugdraaiende teller voor de datum van bekendmaking van het arrest in het Belgisch Staatsblad behouden blijven wat de gefactureerde bedragen betreft. Dit om de aanzienlijke administratieve problemen en de financiële lasten van de vernietiging voor de afnemers, leveranciers en distributienetbeheerders te beperken.

Kan u weigeren om een digitale meter te laten plaatsen?

De plaatsing van een digitale meter is op dit moment verplicht in Vlaanderen. U krijgt éénmalig en beperkt in de tijd een aanbod tot financiële compensatie bij de plaatsing van de digitale meter. Eens deze termijn overschreden is, vervalt het aanbod onherroepelijk.

Welke financiële compensatie is er voor eigenaars van zonnepanelen met een warmtepomp als hoofdverwarming?

Hier zijn dezelfde (boven vermelde) financiële compensaties van toepassing. Er wordt momenteel onderzocht of er juridisch nog extra mogelijkheden zijn.

Wordt u belast op deze financiële compensatie?

Particulieren (natuurlijke personen) worden niet belast omdat deze financiële compensatie als een uitzonderlijke inkomst beschouwd wordt. Voor zelfstandigen, bedrijven en vennootschappen wordt met de Federale Overheid onderzocht of er juridische en fiscaaltechnische mogelijkheden zijn opdat deze uitzonderlijke inkomst niet belast wordt.

Vond je geen antwoord op je vraag? Aarzel dan niet om ons te contacteren.