Waterscan van je woning

Heb je een hoge factuur van het drinkwater ontvangen? Vermoed je een lek? Met een waterscan kom je te weten waarom je die hoge factuur kreeg of waar het lek zit en kan het probleem opgelost worden. Samen met onze deskundige ga je rond in je woning om de toestellen die water verbruiken, na te kijken. Ook de leidingen in je woning worden gecontroleerd. Aan het einde van de scan krijg je ook nog tips hoe je extra water kan besparen.
 
 

Hoeveel kost een waterscan?

Iedere Oostendenaar of tweedeverblijver kan via Energiehuis Oostende een waterscan laten uitvoeren voor €115 exclusief btw.

Ben je een beschermde afnemer? Dan is de waterscan gratis.
Je bent beschermde afnemer als je recht hebt op:
  •  een leefloon of een tegemoetkoming van het OCMW
  •  een gewaarborgd inkomen voor bejaarden of een inkomensgarantie ouderen
  •  een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden met een handicap
  •  een inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming voor mensen met een handicap
  •  een tegemoetkoming voor hulp van derden
  •  of als je kind een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66 procent heeft.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.