Ensor24 subsidies: de baden van Oostende

Subsidies voor Ensorprojecten

‘Ensor 2024’ leeft sterk in Oostende maar ook daarbuiten. In 2024 is het 75 jaar geleden dat James Ensor overleed in zijn geboortestad Oostende. Vlaanderen, Stad Oostende en Stad Antwerpen organiseren een ambitieus Ensorproject in het jaar 2024. 

Via een ad hoc-fonds ‘De baden van Oostende’ konden organisaties, verenigingen en kunstenaars, maar ook individuele burgers, kunstgaleries, bedrijven en handelszaken financiële steun krijgen voor het realiseren van allerlei Ensorprojecten. 

Reeds goedgekeurde projecten

Gespreid over twee ronden dienden liefst 106 aanvragers reeds een project in bij het subsidiefonds ‘De Baden van Oostende’. Er waren tien criteria waaraan de projecten werden gemeten. In het subsidiereglement kan je alle algemene voorwaarden nalezen.

Zowel kleinere plaatselijke initiatieven als projecten met een uitstraling tot ver buiten de stadsgrenzen kregen groen licht. De variëteit is erg groot: zo werden er 6 concerten goedgekeurd, 5 podiumactiviteiten, ​ 2 literaire manifestaties en 4 initiatieven vanuit handel en horeca. Er komen lezingen, een internationale Ensor-studiedag van psycho-analisten, maar ook de VRT is present, met een Ensordocumentaire op initiatief van het Filmfestival.

Lijst reeds goedgekeurde projecten

Stavingsdossier indienen voor reeds goedgekeurd project

Subsidiereglement

Beoordelingscriteria

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.