Beoordelingscriteria

De criteria die zullen gehanteerd worden bij de beoordeling van de voorstellen in het kader van het Ensorstadsfestival zijn de volgende

 • Relevantie ivm Ensor
 • Complementariteit (diversiteit qua aanbod)
 • Betrokkenheid / participatie
 • Publieksbereik
   • naar gelang van categorie & genre
   • toegankelijkheid (fysiek)
   • gendergelijkheid & diversiteit
 • Culturele waarde
  • Artistieke waarde
  • Artistieke genre (theater, muziek, dans, muurschildering, …)
 • Toegevoegde waarde voor Oostende als cultuur-toeristische stad
  • Publiciteitswaarde
  • Economische impact
  • Timing: binnen of buiten hoogseizoen
 • Duurzaamheid
  • in de zin van ‘blijvend, doorwerkend in de volgende jaren’
  • Dat hoeft daarom niet altijd in hardware te zijn maar kan ook in de vorm van een herhaalbaar format zijn. Of patrimonium dat kan groeien (zoals bvb. Crystal Ship)
 • Actualiteitswaarde
  • “Een modieus of ‘hot’ aspect kan commercieel een extra troef zijn. Het wordt vaak ervaren als staande tegenover de artistieke waarde maar dat hoeft niet zo te zijn.”
 • Internationale ambitie
  • Bvb. Meertaligheid
 • Totaalbudget: eigen inbreng (financieel, infrastructuur, personeel, communicatie, vrijwilligers,…) vs gevraagde ondersteuning – bij de subsidiëring geldt immers het principe van match-funding, dat vastgelegd kan worden in een samenwerkingsovereenkomst.

De Stuurgroep opteert voor een lichte procedure, om de administratieve last tot een minimum te beperken en maximaal tijd te investeren in artistieke kwaliteit. Zij opteert voor een snelle maar gemotiveerde beslissing door een jury. De jury houdt de mogelijkheid tot onderhandeling open en zal waar nodig ook een kader creëren, bvb. met het oog op invullen hiaten of nav ‘musts’ (slotevent, verjaardag Ensor,…). Deze jury wordt samengesteld uit de Stuurgroep en de leden van het College van Burgemeester en Schepenen die verantwoordelijk zijn voor resp. Toerisme en Cultuur of de door hen aangeduide afgevaardigde. Bij de beoordeling gelden de bovenstaande principes en criteria.

Door het aanvaarden van de subsidiëring accepteert de aanvrager dat hij/zij zich loyaal mee inschakelt in de communicatie van Ensor 2024. Dat betekent niet dat individuele communicatie niet mogelijk zou zijn, wel dat er op een constructieve manier overleg is zodat er gestructureerd kan gecommuniceerd worden, dat er bvb. algemene afspraken kunnen gemaakt worden met communicatiepartners zoals kranten of tijdschriften, enz...

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.