Erkenningsreglement voor sportaanbieders

In de meeste steden is een erkenning als sportaanbieder enkel mogelijk voor verenigingen. In Oostende kunnen ook andere aanbieders van sport- en bewegingsactiviteiten in Oostende, zoals particuliere en individuele aanbieders van sportactiviteiten, een erkenning aanvragen. 

Dit erkenningsreglement treedt in werking in het kalenderjaar 2022 op basis van de aanvragen die worden ingediend in 2021 en vervangt het reglement tot gemeentelijke erkenning van sportverenigingen.

Erkenningsreglement voor aanbieders van sportactiviteiten en sportieve vrijetijdsbesteding82,9 Kb(pdf)