Erkenningsreglement voor sportaanbieders

In de meeste steden is een erkenning als sportaanbieder enkel mogelijk voor verenigingen. In Oostende kunnen ook andere aanbieders van sport- en bewegingsactiviteiten in Oostende, zoals particuliere en individuele aanbieders van sportactiviteiten, een erkenning aanvragen. 

De erkenning wordt aangevraagd in functie van het volgende kalenderjaar. De erkenningsaanvraag kan hier digitaal worden ingediend van 1 oktober tot en met 30 november.