EU-PROJECT “CITY LINK OSTEND BANJUL – PARTNERSHIP FOR SUSTAINABLE CITY DEVELOPMENT”

Hoofdthemas

Onder de titel “City Link Ostend Banjul – Partnership for Sustainable City Development” werd het stadbestuur van Oostende en Banjul een Europese project subsidie toegekend onder de EuropeAid (Europese Commissie) oproep tot projectvoorstellen  “Local Authorities: Partnerships for sustainable cities”. Onder deze oproep moest het projectvoorstel in de vorm van een partnerschap tussen twee lokale overheden (in de EU en in een partnerland) aantonen hoe het zou bijdragen tot geïntegreerde stadsontwikkeling. Versterken van de capaciteit van de lokale overheid, verhogen van de weerbaarheid, stimuleren van innovatie en verhogen van de welvaart zijn de algemene doelen waaraan het project moest voldoen. Na de toekenning van de projectsubsidie aan Oostende en Banjul, werd daarom voor de verkorte projectnaam ‘Future Proof Banjul’ gekozen.

Future Proof Banjul wil bijdragen aan het verwezenlijken van een weerbare en leefbare stad als een hub van handel, welvarendheid, duurzaamheid en goed bestuur. De specifieke doelen van het project zijn gericht op vijf pijlers:

  1. Goed en effectief bestuur
  2. Kenniscentrum Duurzame Ontwikkeling Crab Island
  3. Duurzaam afvalbeheer
  4. Vergroening Banjul
  5. Capaciteitsopbouw Edward Francis Small Teaching Hospital