EU-PROJECT “CITY LINK OSTEND BANJUL – PARTNERSHIP FOR SUSTAINABLE CITY DEVELOPMENT”

Hoofdthemas

Read this page in English

Onder de titel “City Link Ostend Banjul – Partnership for Sustainable City Development” ontving de stedenband tussen Oostende en Banjul een projectsubsidie van de Europese Commissie onder de oproep tot projectvoorstellen  “Local Authorities: Partnerships for sustainable cities”.

Eén van de voorwaarden voor deze projecten was het bestaan van een partnerschap tussen twee lokale overheden dat kon bijdragen tot geïntegreerde stadsontwikkeling in een partnerland van de EU.

Het project in Banjul, hoofdstad van Gambia, draagt in die zin bij aan het versterken van de administratieve werking van de lokale overheid, het verhogen van de weerbaarheid van de stad in het bijzonder in functie van klimaatsverandering, het stimuleren van innovatief ondernemerschap en het verhogen van de welvaart.

Na de toekenning van de projectsubsidie aan Oostende en Banjul, werd voor de verkorte projectnaam ‘Future Proof Banjul’ gekozen.

Future Proof Banjul draagt bij aan het verwezenlijken van een weerbare en leefbare stad als een hub van handel, welvarendheid, duurzaamheid en goed bestuur. De specifieke doelen van het project zijn gericht op vijf pijlers:

  1. Goed en effectief bestuur
  2. Vergroening Banjul
  3. Multifunctioneel kenniscentrum Crab Island
  4. Duurzaam afvalbeheer
  5. Edward Francis Small Teaching Hospital
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.