Evenementen: vergunning aanvragen

Hoofdthemas

Controleer bij het indienen van jouw aanvraag steeds de actuele corona-richtlijnen. https://www.info-coronavirus.be/

Om jouw evenement te screenen op COVID-19 veiligheidsrisico’s moet jouw aanvraag vergezeld zijn van een Covid Event Risk Model. https://www.covideventriskmodel.be

Wanneer?

In de volgende gevallen moet een organisator bij de stad een vergunning aanvragen:

  • evenementen op openbaar domein
  • openbare evenementen op privaat domein
  • afspelen van luide muziek of indien uw evenement mogelijk lawaaihinder veroorzaakt
  • als er twijfel is of het evenement onder een bovenstaande categorie valt

Hoe?

Volgende documenten (indien van toepassing voor jouw aanvraag) plus een inplantingsplan, moeten volledig ingevuld en ondertekend ingediend worden bij het UiTloket, mailen mag uiteraard ook naar evenementen@oostende.be

01 Aanvraag evenement.pdf1,1 Mb(pdf)

Aanvraag feestmateriaal141,9 Kb(docx)

Checklist geluid71,9 Kb(docx)

Aanvraag tent43,1 Kb(docx)

Invuldocument Brandweer23,4 Kb(docx)

Meldingsformulier Fuiven174,4 Kb(docx)

Aanvraag wegwijzers gewestwegen193,7 Kb(pdf)

Aanvraag publiciteitsborden gewestwegen211,2 Kb(pdf)

Vergeet het inplantingsplan met opgestelde infrastructuur (podia, tenten, tafels etc) op schaal niet.  Doorgang van 4 m voor de Brandweer moet voorzien zijn.

Je aanvraag wordt voor advies bezorgd aan alle diensten die betrokken zijn bij de organisatie van evenementen. Bij gunstig advies van de diverse interne en externe diensten, en na goedkeuring van het College van Burgemeester en Schepenen, wordt de vergunning aan je overgemaakt.

Tijdstip van indienen

  • minimum 3 maanden op voorhand bij evenementen > 300 bezoekers
  • minimum 6 weken op voorhand bij evenementen < 300 bezoekers

Relevante info voor organisatoren: