Gezondheid

Hoofdthemas

EHBO
 • Voorzie een EHBO-post of EHBO-koffer.
 • Daarnaast kan het stedelijk veiligheidsoverleg opleggen om een EHBO-post in te richten.
 • Je richt nabij of in de EHBO-post(en) best ook een chill-out in, een ruimte met medisch toezicht en weinig prikkels, ideaal voor mensen die onwel zijn of te veel gedronken hebben.
 • Voorzie de belangrijkste EHBO-info in de buurt van de bar. Wat zijn de noodnummers? Wanneer bel je de ambulance en wat vertel je hen? Waar is de nooduitgang?
 • Vraag na bij je medewerkers of er iemand een EHBO-cursus heeft gevolgd. 
 • Voorzie gratis kraantjeswater.
Geluid
 • Hou je steeds aan de geluidsnormen die bepaald werden in je vergunning.
 • Bij een geluidsniveau hoger dan 95 dB(A), gemeten over 15 minuten, ben je wettelijk verplicht om gratis CE-gekeurde oordopjes aan te bieden.
 • Zorg ervoor dat bezoekers op minstens 2 meter afstand van de luidsprekers blijven. Plaats bv. een hek rondom de luidsprekers.
 • Door meer luidsprekers te plaatsen, haal je het aantal decibels per luidspreker naar beneden. Zo spreid je het geluid meer en verlaag je de geconcentreerde geluidsdruk, terwijl het algemeen ervaren volume gelijkaardig blijft.
 • Denk aan je medewerkers. Zet je medewerkers nooit vlak naast een luidspreker.
 • Voorzie een geijkte en gekeurde geluidsmeter zodat het geluidsdrukniveau continu zichtbaar is voor wie de geluidsinstallatie bedient. Zorg dat de meetplaats vlot toegankelijk is voor de Politie. Een geluidsmeter kan je huren bij de Provincie.
Voeding
 • Controleer of je evenement voldoet aan alle verplichtingen en aandachtspunten van het FAVV.
 • Breng bezoekers op de hoogte van de aanwezigheid van allergenen in producten (bv. eieren in mayonaise, noten in meergranenbroodjes, varkensvlees in braadworst, …). Voorzie indien mogelijk alternatieven.
Roken
 • Afficheer dat roken verboden is in alle gesloten plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn. Tenten zijn ook gesloten plaatsen, tenzij minimum 2 wanden volledig open zijn.
 • Je mag een aparte rookruimte voorzien op je evenement, er zijn wel enkele voorwaarden.
 • Als een bezoeker rookt, kan zowel de organisator als de roker beboet worden. Het is dus als organisator verplicht om rokers aan te spreken. 
 • Alle medewerkers weten dat ze altijd rokers naar de rookruimte of naar buiten moeten sturen en spreken tijdens het evenement rokers actief hierop aan.
 • Meeroken, ofwel passief roken, is net zoals roken zeer schadelijk voor de gezondheid. Overweeg dus om je evenement volledig rookvrij te maken. Zo help je mee aan Generatie Rookvrij. Bekijk hier tips voor een rookvrij evenement.
Alcohol
 • Schenk frisdranken en niet-alcoholische dranken en maak ze indien mogelijk goedkoper dan alcoholische dranken. Zorg voor een kwalitatief aanbod aan alcoholvrije dranken, bijvoorbeeld mocktails.
 • Promoot (overmatig) alcoholgebruik niet.
 • Je mag geen alcohol, dus ook geen bier of wijn, aan -16-jarigen schenken. Voor sterke drank, alcoholpops inbegrepen, ligt de leeftijdsgrens op 18 jaar. Alcohol schenken aan iemand die zichtbaar dronken is, mag niet.
 • Voorzie bandjes in verschillende kleuren om de leeftijd (-16 jaar, 16-18 jaar, +18 jaar) van bezoekers aan te duiden. Zo ziet het barpersoneel meteen aan welke bezoeker ze welke drank mogen schenken.
 • Zorg dat het duidelijk is welke producten alcohol bevatten.
 • Snacks en ander eten vertragen ook de opname van alcohol in het bloed.
 • Informeer en train het barpersoneel. Kennen ze de alcoholwetgeving? Hoe werkt het bandjessysteem? Hoe en wanneer moeten ze alcohol weigeren? Je vindt een checklist over alcohol en roken op deze website.
 • Beperk de alcoholconsumptie van de medewerkers op het moment dat zij verantwoordelijk zijn. Zorg dat de hoofdverantwoordelijken nuchter blijven.
 • Hang duidelijk het telefoonnummer van een taximaatschappij omhoog. Zo kan je vlot een taxi regelen voor bezoekers die daarom vragen.
Drugs
 • Druggebruik is nooit toegelaten op een evenement.
 • Je kan bezoekers er via affiches attent op maken dat het gebruik van drugs niet getolereerd wordt.
 • Organisatoren of leden van de securityploeg mogen nooit zelf op zoek gaan naar drugs bij bezoekers. Dat is een exclusieve bevoegdheid van de politiediensten.
 • Heb je advies nodig? Neem dan contact op met het Vlaams expertisecentrum alcohol en andere drugs.
Andere
 • Als je een indoor evenement organiseert, lees dan de wet betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn. Het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter is verplicht. Ook het uitwerken en beschikbaar houden van een risicoanalyse en een actieplan is verplicht.
 • Zorg, indien mogelijk, voor een ruimte of zone waar het stiller is, zodat mensen hun oren even kunnen laten rusten. Hier kunnen moeders eventueel ook ongestoord borstvoeding geven.
 • Neem voorzorgsmaatregelen bij zeer warme dagen om problemen te voorkomen.
 • Is er een springkasteel aanwezig op jouw evenement? Voorzie dan per springkasteel minstens één volwassene voor toezicht.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.