Vrijwilligers

Hoofdthemas

Wie
 • Vrijwilligerswerk kan vanaf de leeftijd van 15 jaar, op voorwaarde dat de vrijwilliger in hetzelfde kalenderjaar 16 wordt.
 • Alle mensen uit de EU, mensen met een geldige verblijfsvergunning en bepaalde asielzoekers mogen vrijwilligerswerk verrichten.
Verzekeringsplicht
 • De Vrijwilligerswet bepaalt dat er een verzekeringsplicht geldt voor volgende organisaties: vzw's, koepelorganisaties en hun afdelingen, openbare besturen en feitelijke verenigingen met personeel.  Ook voor andere verenigingen is een goed vangnet nuttig. Je sluit best een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) af voor je vrijwilligers.
 • De Vlaamse Overheid biedt - onder bepaalde voorwaarden - een gratis vrijwilligersverzekering aan.
Kostenvergoeding
 • Vrijwilligers mogen geen loon ontvangen, maar wel een kostenvergoeding. Dit is niet verplicht.
  • Ofwel krijgt een vrijwilliger een vast bedrag (forfaitaire kostenvergoeding). Een vrijwilliger mag per kalenderjaar maximum 1473,37 euro (bedrag 2022) ontvangen en de vergoeding mag niet hoger liggen dan 36,84 euro per dag (bedrag 2022). Bepaalde vrijwilligers (o.a. sportsector, dag- en nachtopvang van hulpbehoevende personen, niet-dringend liggend ziekenvervoer) maken aanspraak op de verhoogde forfaitaire onkostenvergoeding: 2705,97 euro als jaarmaximum.
  • Ofwel krijgt een vrijwilliger de effectieve kosten terugbetaald  (reële kostenvergoeding). Opgelet, deze kosten moet je kunnen aantonen.
  • De forfaitaire kostenvergoeding en de reële kostervergoeding kunnen niet worden gecombineerd. 
 • Ook vervoerskosten kunnen beperkt bijkomend worden terugbetaald. Elke vrijwilliger kan per jaar een vergoeding krijgen voor maximaal 2000 kilometer. Per kilometer bedraagt de forfaitaire, maximale vergoeding 0,3707 euro (bedrag 2022).
Vacatures plaatsen

Je kunt je vacatures plaatsen op vrijwilligerswerk.be

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.