Vrijwilligers

Hoofdthemas

Wie kan vrijwilliger worden?
 • Vrijwilligen mag pas vanaf dat je vijftien jaar bent en de eerste 2 opleidingsjaren van het secundair onderwijs achter de rug hebt. Vanaf de leeftijd van 16 jaar mag het sowieso.
 • Alle mensen uit de Europese Unie, mensen met een geldige verblijfsvergunning en bepaalde asielzoekers mogen zonder problemen vrijwilligerswerk doen. Enkel asielzoekers in een collectieve opvang moeten goedkeuring vragen aan de verantwoordelijke van het opvangcentrum.
Wie mag vrijwilligers inschakelen?

Volgens de Vrijwilligerswet mogen organisaties zonder winstoogmerk vrijwilligers inschakelen. Van zodra de initiatiefnemer winst nastreeft, kan geen beroep gedaan worden op vrijwilligers.

Verzekeringsplicht
 • De Vrijwilligerswet bepaalt dat er een verzekeringsplicht geldt voor volgende organisaties: vzw's, koepelorganisaties en hun afdelingen, openbare besturen en feitelijke verenigingen met personeel.  Ook voor andere verenigingen is een goed vangnet nuttig. Je sluit best een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) af voor je vrijwilligers.
 • De Vlaamse Overheid biedt - onder bepaalde voorwaarden - een gratis vrijwilligersverzekering aan.
Kostenvergoeding
 • Vrijwilligers mogen geen loon ontvangen, maar wel een kostenvergoeding. Dit is niet verplicht.
  • Ofwel krijgt een vrijwilliger een vast bedrag (forfaitaire kostenvergoeding). Een vrijwilliger mag per kalenderjaar maximum 1659,22 euro (bedrag 2024) ontvangen en de vergoeding mag niet hoger liggen dan 41,48 euro per dag (bedrag 2024). Bepaalde vrijwilligers (o.a. sportsector, dag- en nachtopvang van hulpbehoevende personen, niet-dringend liggend ziekenvervoer) maken aanspraak op de verhoogde forfaitaire onkostenvergoeding: 3047,43 euro (bedrag 2024) als jaarmaximum.
  • Ofwel krijgt een vrijwilliger de effectieve kosten terugbetaald (reële kostenvergoeding). Opgelet, deze kosten moet je kunnen aantonen.
  • De forfaitaire kostenvergoeding en de reële kostervergoeding kunnen niet worden gecombineerd. 
 • Ook vervoerskosten kunnen beperkt bijkomend worden terugbetaald. Elke vrijwilliger kan per jaar een vergoeding krijgen voor maximaal 2000 kilometer. De huidige vergoeding per kilometer vind je hier terug.
Vacatures plaatsen

Je kunt je vacatures plaatsen op vrijwilligerswerk.be

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.