Extra zuurstof voor de vrijetijdssector

De Vlaamse Regering stelt zo’n 1,14 miljoen euro uit het Noodfonds ter beschikking voor de vrijetijdssector. Stad Oostende kende zowat het volledige bedrag toe en nam de voorbije maanden verschillende maatregelen om cultuur-, sport- en jeugdverenigingen te ondersteunen.

Financiële ondersteuning voor UiTPAS-houders

Stad Oostende schenkt in december aan alle inwoners met een UiTPAS 10 euro aan vrijetijdsbonnen om te besteden bij de vrijetijdspartners van UiTPAS Oostende. Deze digitale bonnen worden vanaf 15 december automatisch opgeladen op de UiTPAS van alle Oostendenaars. Dit bedrag kan zowel voor de speelpleinwerking, sportkampen als bij een sportclub gebruikt worden, maar ook voor een museumbezoek, concert of theatervoorstelling.

Met deze UiTPAS-bonnen hoopt de Stad om Oostendenaars enerzijds te stimuleren om (opnieuw) deel te nemen aan het vrijetijdsaanbod van zodra dat weer volop mogelijk is. Anderzijds geeft het besteedde bedrag van de bonnen onze vrijetijdsorganisaties een duwtje in de rug. Alle info vind je op www.uitinoostende.be/uitpasbon.

Financiële ondersteuning voor verenigingen

Stad Oostende kreeg vanuit de vrijetijdssector veel vragen om ondersteuning te bieden tijdens de moeilijke lockdownperiode. Heel wat activiteiten konden niet doorgaan, waardoor veel organisaties geen inkomsten hadden, terwijl er wel al kosten waren gemaakt. Heropenen volgens de strikte maatregelen betekende vaak ook extra kosten. Bij veel verenigingen heerst bovendien onzekerheid over ledenwerving en de werking in de toekomst.

Stad Oostende nam dan ook verschillende maatregelen om de vrijetijdssector extra zuurstof te bieden. De meeste verenigingen krijgen voor hun werking subsidies die berekend worden op basis van de activiteiten die ze organiseren. De Stad besliste al vroeg om, ondanks de vele geannuleerde activiteiten dit jaar, de werkingssubsidies van 2020 te behouden en te baseren op het bedrag dat de verenigingen voorgaande jaren kregen.

Tegemoetkoming voor verlies aan inkomsten

Daarnaast kon er extra ondersteuning aangevraagd worden voor het verlies van inkomsten door de annulering van activiteiten en evenementen. De cultuur-, sport- of jeugdverenigingen die niet gebruikmaken van stedelijke infrastructuur, konden tijdens de sluitingsperiode een tegemoetkoming aanvragen voor huurkosten, verzekeringskosten, nutsvoorzieningen of afbetalingen van hun leningen. Ook kosten van het coronaproof maken van hun lokalen of gebouwen konden ingebracht worden.

Jeugdverenigingen kregen een extra financiële ondersteuning  voor de organisatie van hun kampen en hun werking op basis van hun ledenaantal. Voor wie een jeugdkamp organiseerde, werden desinfecterende sprays en alcoholgels beschikbaar gesteld.

Stad Oostende zette ook in op een coronaproof zomerprogramma. Cultuurverenigingen die in de zomer activiteiten organiseerden, konden extra steun krijgen. Stad Oostende vroeg de professionele cultuurpartners om een aangepast zomerprogramma uit te werken en bod hen de nodige financiële én materiële ondersteuning om ‘Zomer in O’ mogelijk te maken. De andere professionele partners die in deze coronatijd financieel verlies kenden werden door de stad ondersteund.

Promotionele en organisatorische ondersteuning

Er werd beslist om niet enkel in te zetten op financiële, maar ook op promotionele en organisatorische ondersteuning. Dankzij de organisatie van de Maand van de Vrije Tijd in september kregen verenigingen de kans om nieuwe leden te werven. Er namen 81 organisaties actief deel: 23 cultuurverenigingen, 38 sportverenigingen en 20 jeugdverenigingen. Voor hun deelname konden ze rekenen op promotionele en financiële ondersteuning.

Op organisatorisch vlak ten slotte, krijgen sportverenigingen in 2021 de mogelijkheid om een vorming te volgen om verder te professionaliseren. Om de fondsenwerving van de Oostendse verenigingen, toch te kunnen laten doorgaan, organiseerde de Stad ook een afhaalpunt voor occasionele verkopen.

115 verenigingen kregen op vandaag al een coronasubsidie. Volgende bedragen ter ondersteuning werden op vandaag reeds toegekend:

  • UiTPAS : 150.000 euro
  • Sportverenigingen: 140.000 euro
  • Cultuurverenigingen: 60.000 euro
  • Jeugdverenigingen: 45.000 euro
  • Maand van de Vrije Tijd: 8.100 euro
  • Zomer in O. (Tartart vzw)250.000 euro
  • Opleidingsondersteuning: 30.000 euro
  • Cultuurpartners: 400.000 euro  (Mu.ZEE, Filmfestival Oostende, Kursaal Oostende, James Ensorhuis en Fort Napoleon, De Plate, Mu.zee-um, Horizon Educatief, Vogelopvangcentrum, …)
Gepubliceerd op vrijdag 11 december 2020 15.33 u.