Recht op verhoogde tegemoetkoming

Hoofdthemas

Extra steun: voordeeltarieven

Heb jij een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen? Dan heb je ook nog recht op andere, extra steun of voordeeltarieven. Hier vind je een overzicht.

Wil je samen uitzoeken voor welke extra steun je in aanmerking komt? Wil je deze extra steun aanvragen en heb je hulp nodig? Contacteer ons via het gratis nummer 0800 1 8400 (kies 2).

UiTPAS Kansentarief

De UiTPAS is een vrijetijdspas voor iedereen  boven de 3 jaar. Met een UiTPAS Kansentarief krijg je 80% korting bij deelname aan activiteiten van UiTPAS-aanbieders. Er is voor elk wat wils: sport, cultuur, speelpleinwerking, jeugdactiviteiten, …

Maaltijden aan sociaal tarief in de OC's

In de Oostendse ontmoetingscentra kan je elke middag terecht voor een warme maaltijd. Je betaalt 3 euro.  

50% reductie bij ophaling grof huisvuil

Elke eerste maandag van de maand kunnen Oostendenaars grof huisvuil laten ophalen. Je krijgt 50% korting op de prijs. 

Onderwijscheques voor het kleuter-, lager en secundair onderwijs

Met de onderwijscheques kan je verplichte schoolkosten betalen in het kleuter-, lager en secundair onderwijs.

Tegemoetkoming voor individueel vervoer voor personen met een beperking

Personen met een beperking die in Oostende wonen, kunnen een jaarlijkse premie krijgen voor hun individueel vervoer. Deze premie kan je gebruiken om de kosten te betalen voor vervoer met een taxi (die een vergunning kreeg van de Stad), een ambulance (niet voor opname in een ziekenhuis, wel voor bijvoorbeeld een bezoek aan de dokter) of een voertuig dat in staat is om een rolstoel te vervoeren.

Tegemoetkoming voor vervoer voor vakantieverblijf voor personen met een beperking 

Personen met een beperking die in Oostende wonen, kunnen jaarlijks maximaal twee premies krijgen voor vervoer heen en terug tijdens een vakantieverblijf buiten Oostende. Het vakantieverblijf moet worden georganiseerd door een erkend ziekenfonds of door een dienst, instelling of vereniging met een werking gericht op personen met een beperking.

Stookoliepremie

Het Sociaal Verwarmingsfonds komt voor een deel tussen in de betaling van de stookoliefactuur van personen die zich in een moeilijke situatie bevinden.

Coronasteun: hulp voor wie het nodig heeft! 

Materiële, sociale, medische, of psychologische hulp voor iedereen die door de coronacrisis in financiële problemen is geraakt. De coronasteun is er voor élke Oostendenaar die de gevolgen ervaart van de coronacrisis en die na een individuele analyse door het OCMW erkend wordt als behoeftig.