FAQ Kinderfuif

Is er begeleiding voorzien?

Ja, natuurlijk! De kinderfuif wordt begeleid door het team van de dienst Jeugd en enthousiaste vrijwilligers.

Kan mijn kind de zaal zomaar verlaten?

Nee, we hanteren het principe ‘binnen is binnen’. We laten geen enkel kind de zaal verlaten zonder ouder/voogd.

Mag mijn kind alleen naar huis?

We laten jouw kind niet alleen naar huis gaan zonder jouw toestemming. Kinderen die toestemming hebben om alleen naar huis te gaan, mogen vertrekken als de fuif gedaan is.

Bij het aankopen van een ticket kan je aanduiden dat jouw kind alleen naar huis mag. Ben je het vergeten aanduiden of ben je van gedacht veranderd? Dan meld je dit aan de inkom van de kinderfuif.

Als jouw kind om een bepaalde reden de fuif vroeger wil verlaten, zal iemand van de dienst Jeugd jou opbellen. Vul dus zeker jouw Gsm-nummer in bij het kopen van een ticket en zorg dat je bereikbaar bent. Als we jou niet kunnen bereiken, laten we jouw kind niet vertrekken.

Moet ik mijn kind geld meegeven?

Ja, er zijn drankjes en snacks te verkrijgen aan een schappelijke prijs. Betalen is enkel mogelijk cash.

Bekijk hier de prijslijst: 
prijslijst glow in space.pdf3,4 Mb(pdf)

Moet mijn kind zijn/haar ticket meebrengen?

Ja, deze worden aan de inkom gescand. Geef jouw kind zijn/haar ticket digitaal of op papier mee.

Is de kinderfuif rolstoeltoegankelijk?

Ja, er is een rolstoellift en beneden is alles rolstoeltoegankelijk.

Hoe verloopt het brengen en ophalen?

Brengen:
Kinderen mogen afgezet worden via de ingang in de Christinastraat. Loop gerust even mee met jouw kind naar beneden. Zo ben je zeker dat jouw kind goed is toegekomen, zijn/haar jas in de vestiaire ligt en kan je een oogje werpen in de fuifzaal.

Zorg dat jouw kind zeker zijn ticket meeheeft (digitaal of op papier).

Ophalen:
Om te garanderen dat alle kinderen veilig opgehaald worden, hanteren we een circulatieplan voor het ophaalmoment. Om jouw kind op te halen, kom je binnen langs de nooduitgang in de Langestraat (om de hoek van de fuifzaal) en mag je jouw kind zoeken in de fuifzaal. Vervolgens verlaat je de fuifzaal via de hoofdingang in de Christinastraat. 

Dit zal duidelijk aangegeven zijn op het moment van de kinderfuif.

Moet ik mijn GSM-nummer ergens achterlaten?

Ja, graag! Bij het aankopen van een ticket kan je jouw Gsm-nummer ingeven. Als er iets zou zijn met jouw kind of jouw kind wil de fuif verlaten, zullen we jou bellen. Zorg ervoor dat je bereikbaar bent tijdens de fuif.

Worden er foto's gemaakt? 

Ja, kinderen kunnen een foto nemen aan de photobooth en er komt een fotograaf om sfeerbeelden te maken. Deze foto’s zullen gebruikt worden op de sociale media van de dienst Jeugd (Facebook en Instagram).

Ik wil niet dat mijn kind op de foto staat. Moet ik dat melden?

Ja, bij het aankopen van een ticket moet je aanduiden of jouw kind wel/niet op de foto mag en of die foto’s gepubliceerd mogen worden.
Als jouw kind niet op de foto mag, vragen we om dit nog eens te vermelden aan het loket als we het ticket van jouw kind scannen.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.