Werkzaamheden Rogierlaan: fase 2 van start

De werkzaamheden in de Rogierlaan zijn volop aan de gang. Intussen werd fase 1 -vroeger dan gepland- beëindigd. Op woensdag 19 juni 2019 gaat fase 2 (tussen de Euphrosina Beernaertstraat en het Leopold I-plein) van start.

Om alles vlot en veilig te laten verlopen, geldt parkeerverbod aan beide zijden van de straat. Hou er ook rekening mee dat de garages tijdens de werkzaamheden niet bereikbaar zullen zijn. De aannemer brengt de bewoners nog op de hoogte van de exacte data. Er wordt gestart t.h.v. Leefschool De Vlieger (Rogierlaan 12). De fietsenstalling aan de school wordt weggenomen. Fietsen kunnen tijdelijk geparkeerd worden aan de overzijde van de straat.

Tijdens de zomervakantie wordt verder gewerkt van 1 tot 12 juli en van 5 tot 31 augustus 2019. De volledige voltooiing wordt eind oktober 2019 verwacht.

Aan de bewoners wordt gevraagd om de huisvuil- en pmd-zakken en karton -tijdens de werkzaamheden- op de hoek van de straat te plaatsen, bereikbaar voor de ophaalwagens. Bewoners kunnen terecht bij de firma Streeteo by Indigo (Hendrik Serruyslaan 38, T 059 80 69 59) voor een gratis minderhinderkaart. 

Meer info bij de directie Openbaar Domein, Vindictivelaan 1, T 059 25 87 11 of openbaardomein@oostende.be.

Gepubliceerd op woensdag 19 juni 2019 0.00 u.