Fietsen voortaan toegelaten in Leopoldpark

Binnenkort mag er gefietst worden in het Leopoldpark. Oostende heeft de ambitie dé fietsstad van Vlaanderen te worden. Daarom kiest het Stadsbestuur resoluut voor veilige fietsverbindingen.

Oostende heeft de ambitie dé fietsstad van Vlaanderen te worden. Daarom kiest het Stadsbestuur resoluut voor veilige fietsverbindingen. Dat stond ook in het bestuursakkoord. 

In dat akkoord wordt veel aandacht besteed aan veilige fietsverbindingen in Oostende. Daarom zal er in de toekomst worden geïnvesteerd in veilige fietsinfrastructuur zoals fietstunnels en fietsstraten. Maar ook met bestaande infrastructuur kunnen veilige fietsverbindingen worden gerealiseerd. Daarom werd beslist om fietsen in het Leopoldpark toe te laten. Van zodra de verkeersborden aan het park aangepast zijn, is fietsen in het park echt toegelaten.

Let wel, verkeersveiligheid maar ook hoffelijkheid en respect staan hierbij voorop. Er wordt verwacht van zowel fietsers als voetgangers dat ze elkaar ook in het Leopoldpark respecteren en het veilig houden. Daar zal ook op toegezien worden.

Gepubliceerd op donderdag 7 februari 2019 17.19 u.