Fietszone

Een fietszone is een netwerk van aaneengesloten fietsstraten. Bijna alle straten in het Oud Centrum werden opgenomen in een fietszone, alsook de straten in de omgeving van het Stadhuis – Conservatorium en het Leopoldpark. Dit met uitzondering van bestaande woonerven of voetgangerszones

Een fietszone heeft geen impact op de bereikbaarheid: de binnenstad blijft bereikbaar voor iedereen. Het gemotoriseerd verkeer moet wel steeds achter de fietsers blijven.

Waar bevindt zich de fietszone?

Welke straten maken deel uit van de fietszone?

Fietszone 'Oud centrum'

De fietszone 'Oud centrum' wordt begrensd door de volgende straten: Vindictivelaan, Visserskaai, Albert I-promenade, Van Iseghemlaan en de Leopold II-laan (N34). Concreet maken alle straten binnenin dit gebied deel uit van de fietszone, met uitzondering van de Vindictivelaan en de Leopold-Il-laan en de straten die reeds werden geclassificeerd als voetgangerszone of woonerf. De aanwezige fietsstraten worden mee opgenomen in de ruimere fietszone. De Visserskaai wordt integraal -in beide rijrichtingen- opgenomen in de fietszone. Ook de Albert I-promenade, het gedeelte dat geen voetgangerszone is, wordt in beide rijrichtingen opgenomen in de fietszone. De Van Iseghemlaan ten slotte wordt opgenomen in de fietszone in beide rijrichtingen, voor het stuk tussen de Albert I-promenade en Kursaal-Oosthelling.

Fietszone 'Leopoldpark'

De fietszone 'Leopoldpark' wordt begrensd door de volgende straten: Rogierlaan, Van Iseghemlaan, Koningsstraat, Leopold II-laan en Alfons Pieterslaan. Alle straten binnen deze zone maken deel uit van de fietszone, met uitzondering van de Rogierlaan, de Van Iseghemlaan, de Leopold II-laan en de Alfons Pieterslaan. De aanwezige fietsstraat in de Euphrosina Beernaertstraat wordt mee opgenomen in het ruimere geheel van de zone. 

Fietszone 'Stadhuis - Conservatorium'

De fietszone 'Stadhuis - Conservatorium' wordt begrensd door de volgende straten: Alfons Pieterslaan, Gentstraat, Edith Cavellstraat, Spoorwegstraat en Stockholmstraat. Alle straten binnen dit gebied maken deel uit van de fietszone, met uitzondering van de Alfons Pieterslaan, Gentstraat, Edith Cavellstraat en de Hospitaalstraat. De aanwezige fietsstraat wordt mee opgenomen in de ruimere fietszone. Om ook het fietsen van en naar deze fietszones te vergemakkelijken, werden eveneens de Koningstraat en een deel van de Koningin Astridlaan ingericht als (toeleidende) fietsstraten.

Wat is een fietszone?

 • Een fietszone is een fietsvriendelijk gebied dat bestaat uit een netwerk van aaneengesloten fietsstraten
 • De maximumsnelheid in een fietszone is 30 km/uur voor alle weggebruikers
 • In een fietsstraat is het verboden om fietsers in te halen en moeten alle gemotoriseerde voertuigen dus altijd achter de fietsers blijven
 • Enkel prioritaire voertuigen (met sirene en zwaailicht) mogen fietsers inhalen
 • Fietsers gebruiken dus de volledige breedte van (hun deel) van de rijbaan
 • In een eenrichtingsstraat gebruiken ze dus de volledige breedte van de rijbaan
 • In tweerichtingsstraten gebruiken fietsers de rechterhelft van de rijbaan
 • Fietsers mogen auto’s wél links inhalen
 • Als auto’s stilstaan mogen fietsers ze ook langs rechts voorbijrijden

Een vraag over de fietszone?

Neem contact op met de dienst Mobiliteit

Voordelen

 • De fietser is zichtbaarder in het straatbeeld
 • Het is veiliger voor de fietser
 • De fietser wordt niet verdrongen door auto's die willen inhalen
 • De continuïteit van een fietsroute blijft verzekerd op een plek waar geen fietspad is

Wat wijzigt er niet?

 • De verkeersregels blijven vanzelfsprekend van toepassing. Zo mag er bijvoorbeeld niet op het voetpad gefietst worden en blijft de voorrang van rechts gelden.
 • Hoffelijkheid is tweerichtingsverkeer: van de automobilist naar de fietser, maar ook omgekeerd. Toon als fietser ook respect voor de andere weggebruikers.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.