Flexibele Trajecten Secundair Onderwijs

Hoofdthemas

INTRO

Om de scholen te ondersteunen in de strijd tegen schooluitval, heeft de Stad Oostende in het kader van de Flexibele Trajecten samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met drie partners:

Groep INTRO, Arktos West-Vlaanderen en PROFO. Het gaat om volgende ondersteuningsvormen:

 • Naadloze Flexibele Trajecten (NAFT) - basisonderwijs;
 • Naadloze Flexibele Trajecten (NAFT) - secundair onderwijs;
 • Multitrajecten;
 • mag-NEET onder ESF-510.

Naast die stedelijke projecten lanceerde de Provincie West-Vlaanderen in samenwerking met CLB het project 'UpGrade' dat ook gefinancieerd is door het Europees Sociaal Fonds (ESF).

DOEL

De Flexibele Trajecten hebben als doel om schooluitval en vroegtijdig schoolverlaten in het Oostends onderwijs tegen te gaan en de verbinding tussen de school en de kinderen en de jongeren te herstellen.

Een flexibel traject kan preventief en remediƫrend ingezet worden en richt zich naar leerlingen, klasgroepen leerkrachten en/of scholen.

OVERZICHT TRAJECTEN

 •  

Naadloze Flexibele Trajecten (NAFT) - secundair onderwijs

Wat?

De Naadloze Flexibele Trajecten, kortweg NAFT-trajecten, voor het secundair onderwijs bieden een diversiteit aan mogelijkheden. Zowel voor klasgroepen als individuele leerlingen kunnen scholen een traject aanvragen. Elk traject is op maat, maar richt zich vaak op onderstaande thema's:

 • versterken van de sociale vaardigheden;
 • weerbaarheid;
 • herstelgesprekken;
 • coaching leerkrachten.

Een uitgebreide omschrijving van NAFT-trajecten is terug te vinden op:

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/naft-naadloze-flexibele-trajecten.

Doelgroep?

Leerlingen van de eerste tot en met de derde graad secundair onderwijs.

Aanmelding?

De aanmelding voor de NAFT-trajecten verloopt via het CLB aan de hand van een digitaal aanmeldingsplatform.

Contactgegevens?

Multitrajecten

Wat?

De Multitrajecten richten zich op jongeren met een meervoudige problematiek zoals een moeilijke thuissituatie. Die doelgroep vertoont signalen van schoolmoeheid en heeft weinig interesse om deel uit te maken van de maatschappij. De focus van dit traject ligt op een individuele begeleiding met een eerder langdurig perspectief.

Doelgroep?

Jongeren van de eerste tot en met de derde graad secundair onderwijs.

Aanmelding?

Via school, welzijnsorganisatie, CLB => het digitaal aanmeldingsformulier invullen en mailen naar: jongerenaanzet@oostende2work.be

Contactpersonen?

Project UpGrade

Wat?

UpGrade is een netoverstijgend, provinciaal project op maat van de potentieel vroegtijdige schoolverlater. Het project heeft als doel de jongere wegwijs te maken in de mogelijkheden na het ongekwalificeerd uitstromen om alsnog een kwalificatie te behalen. Via dit project kunnen jongeren ook begeleid worden naar een vervolgopleiding of naar de arbeidsmarkt (al dan niet met tussenstappen). Op die manier kan een duurzame loopbaan aangevat worden.

Doelgroep?

Leerlingen uit tweede en derde graad BSO met bijzondere aandacht voor:

 • 17+-leerlingen met schoolse achterstand;
 • (Extreem) spijbelende 17+-leerlingen;
 • 17+-leerlingen binnen de tuchtprocedure;
 • 17+-leerlingen met demotivatie;
 • leerlingen die aangeven de school vroegtijdig te verlaten.

Aanmelding?

Identificatie door de school => perspectiefgesprek door de school en CLB => het digitaal aanmeldingsformulier mailen naar annick.steyt@samentegenschooluitval-wvl.be =>transitiecoach UpGrade voert traject uit in overleg met CLB-medewerker.

Aantal mogelijke trajecten?

133 trajecten verspreid over 2 jaar voor de Provincie West-Vlaanderen.

Contactpersonen?

Netwerkcoƶrdinator - Samen tegen Schooluitval: annick.steyt@samentegenschooluitval-wvl.be - 0499 88 66 93

Transitiecoach Oostende, Blankenberge, Noord Brugge: isabelle@samentegenschooluitval-wvl.be - 0490 11 39 65