Flexibele Trajecten Secundair Onderwijs

Hoofdthemas

Wat?

Om de scholen te ondersteunen in de strijd tegen schooluitval, heeft Stad Oostende in het kader van de Flexibele Trajecten samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met drie partners: Groep INTRO, Arktos West-Vlaanderen en PROFO.

Het gaat om volgende ondersteuningsvormen:

 1. Naadloze Flexibele Trajecten (NAFT) - secundair onderwijs;
 2. Multi-trajecten;
 3. jongerenaanzet onder ESF-510.

Naast die stedelijke projecten lanceerde de Provincie West-Vlaanderen in samenwerking met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) het Project 'UpGrade' dat ook gefinancierd is vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Doel?

De Flexibele Trajecten hebben als doel om schooluitval en vroegtijdig schoolverlaten in het Oostends onderwijs tegen te gaan en de verbinding tussen de school en de kinderen en de jongeren te herstellen.

Een flexibel traject kan preventief en remediërend ingezet worden en richt zich naar leerlingen, klasgroepen leerkrachten en/of scholen.

Overzicht van de trajecten

1.      Naadloze Flexibele Trajecten (NAFT) - secundair onderwijs

Wat?

De Naadloze Flexibele Trajecten, kortweg NAFT-trajecten, voor het secundair onderwijs bieden een diversiteit aan mogelijkheden. Zowel voor klasgroepen als individuele leerlingen kunnen scholen een traject aanvragen. Elk traject is op maat, maar richt zich vaak op onderstaande thema's:

 • versterken van de sociale vaardigheden;
 • weerbaarheid;
 • herstelgesprekken;
 • coaching leerkrachten.

Een uitgebreide omschrijving van NAFT-trajecten is terug te vinden op: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/naft-naadloze-flexibele-trajecten.

Doelgroep?

Leerlingen van de eerste tot en met de derde graad secundair onderwijs.

Aanmelding?

Via het CLB aan de hand van een digitaal aanmeldingsplatform.

Contactgegevens?

2.      Multi-trajecten

Wat?

De Multi-trajecten richten zich op jongeren met een meervoudige problematiek zoals een moeilijke thuissituatie. Die doelgroep vertoont signalen van schoolmoeheid en heeft weinig interesse om deel uit te maken van de maatschappij. De focus van dit traject ligt op een individuele begeleiding met een eerder langdurig perspectief.

Doelgroep?

Jongeren van de eerste tot en met de derde graad secundair onderwijs.

Aanmelding?

Via school, een welzijnsorganisatie, het CLB → het digitaal aanmeldingsformulier invullen en mailen naar: jongerenaanzet@oostende2work.be

Contactpersonen?

3.      Jongerenaanzet

Wat?

Jongerenaanzet bestaat uit een team van enthousiaste coaches die op pad gaan met de jongeren. Samen kijken de coaches welke stappen de jongeren graag wil zetten, welke uitdagingen ze willen aangaan of welke zaken ze willen oplossen. De jongere behoudt hierbij het eigenaarschap. De begeleiding kan heel ruim zijn zoals samen dingen opzoeken, wandelgesprekken, vormingen, opleidingen, werken aan rijbewijs, werken aan zelfzekerheid of ondersteuning bij contacten met verschillende diensten.

Doelgroep?

Jongeren tussen 18 en 30 jaar die in Oostende of de onmiddellijke buurt wonen.

Aanmelding?

Via school, een welzijnsorganisatie, het CLB of de VDAB

→ de aanmeldingsfiche invullen, te downloaden via: www.oostende.be/flexibele-trajecten en mailen naar: jongerenaanzet@oostende2work.be

Project ‘UpGrade’

Wat?

UpGrade is een netoverstijgend, provinciaal project op maat van de potentieel vroegtijdige schoolverlater. Het project heeft als doel de jongere wegwijs te maken in de mogelijkheden na het ongekwalificeerd uitstromen om alsnog een kwalificatie te behalen. Via dit project kunnen jongeren ook begeleid worden naar een vervolgopleiding of naar de arbeidsmarkt (al dan niet met tussenstappen). Op die manier kan een duurzame loopbaan aangevat worden.

Doelgroep?

Leerlingen uit de tweede en derde graad BSO /TSO/leren en werken/duaal leren die door de school geïdentificeerd worden als potentiële vroegtijdige schoolverlaters. Hiermee wordt gemikt op jongeren die schoolmoe zijn en die het mogelijk moeilijk zullen hebben om een duurzame loopbaan aan te vatten.

Bijzondere aandacht gaat naar:

 • 17+-leerlingen met schoolse achterstand;
 • (Extreem) spijbelende 17+-leerlingen;
 • 17+-leerlingen binnen de tuchtprocedure;
 • 17+-leerlingen met demotivatie;
 • leerlingen die aangeven de school vroegtijdig te verlaten.

Aanmelding?

Identificatie door de school → perspectiefgesprek door de school of het CLB → opmaken van een administratieve aanmeldingsfiche → mailen naar annick.steyt@samentegenschooluitval-wvl.be → de transitiecoach ‘UpGrade’ voert het traject uit.

Contactpersonen?

Netwerkcoördinator - Samen tegen Schooluitval: annick.steyt@samentegenschooluitval-wvl.be - M 0499 88 66 93

Transitiecoach Oostende, Blankenberge, Noord Brugge: luna@samentegenschooluitval-wvl.be - M 0489 20 25 26

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.