FMDO - Federatie van Mondiale & Democratische Organisaties

Hoofdthemas

Onderwijsambassadeurs 

Onderwijsambassadeurs is een project waarbij enthousiaste vrijwilligers met een migratieachtergrond hun kennis en ervaring over onderwijs in Vlaanderen in hun eigen taal doorgeven aan anderstalige ouders. De onderwijsambassadeurs informeren en sensibiliseren of verwijzen gericht door naar bestaande organisaties in Brugge, Kortrijk en Oostende.

Enthousiaste meertalige vrijwilligers

Onderwijsambassadeurs zijn ouders die niet in Vlaanderen zijn opgegroeid, maar wel kinderen hebben die hier school lopen. Ze kennen de drempels die anderstalige ouders of nieuwkomers ervaren binnen het Vlaams onderwijssysteem. Ze zijn meertalig en volgden een opleiding bij FMDO over:

  • Het schoolsysteem in Vlaanderen
  • School- en studiekeuze
  • School en kosten
  • Meertaligheid
  • Relevante organisaties

Jong Gedacht

In Oostende vertellen jongeren met een migratieachtergrond hun verhaal. Ze studeren momenteel verder via het hoger onderwijs of zijn aan het werk. Ze hebben hun eigen ervaringen binnen het Vlaams onderwijssysteem en inspireren andere jongeren een meer bewuste studiekeuze te maken. Meer info over Jong Gedacht lees je hier

Ouders zonder grenzen

Het spel ‘Ouders zonder grenzen’ wordt gespeeld met een groep ouders en een onderwijsambassadeur in eenzelfde taal. De onderwijsambassadeur is de begeleider van het spel en stelt zich neutraal op. Het spel informeert ouders over het Vlaamse schoolsysteem, de school- en studiekeuze, meertaligheid, school en kosten, ouderbetrokkenheid, vrije tijd en relevantie organisaties in de stad. 

Als school of organisatie nodig jij zelf de ouders uit op een moment naar keuze. FMDO contacteert de gevraagde onderwijsambassadeur en ondersteunt jou in het bereiken van de ouders door de uitnodiging voor het spelmoment te vertalen.

Bekijk hier in welke talen er een ambassadeur beschikbaar is.

Wil je het spel “Ouders zonder grenzen” spelen in Oostende? Neem contact op met Tine Dessein, tine@fmdo.be, M 0471 83 72 03

Onderwijscafé voor ouders

Een onderwijscafé is een plaats waar ouders en onderwijsambassadeurs samen komen op initiatief van FMDO. Iedereen is er welkom met vragen over onderwijs of over de school van hun kinderen. Ouders mogen ook langskomen om gewoon een praatje te maken met andere ouders. 

Onderwijsambassadeurs luisteren er naar ouders, beantwoorden hun vragen in verschillende talen en delen zelf hun persoonlijke ervaringen met onderwijs in Vlaanderen.
Alle onderwijscafés in Oostende worden aangekondigd via deze Facebookpagina en via de activiteitenkalender op deze website.

Buddywerking 'Compagnons'

Het project Compagnons zoekt een fijne match tussen een buddy en een nieuwkomer op basis van gedeelde interesses.
De buddy’s helpen nieuwkomers hun weg te vinden in de Stad zodat ze een netwerk kunnen uitbouwen en kennis kunnen maken met het reilen en zeilen in hun nieuwe thuisstad.
Het principe van Compagnons is eenvoudig: buddy en nieuwkomer spreken in een periode van zes maanden, twee keer per maand af voor vrijetijdsactiviteiten (wandelen, praten, sporten,…).
Daarnaast organiseert FMDO regelmatig groepsactiviteiten zoals een quiz- of spelletjesavond, bowling, picknick of een stadsspel.

Heb je interesse of vragen nemen contact op met Marina of Sara, marina@fmdo.be of M 0497 49 46 35/ sara@fmdo.be  of M 0499 71 38 62
www.fmdo.be/projecten/compagnons

Contact FMDO

Tine Dessein, tine@fmdo.be, M 0471 83 72 03

FMDO Oostende, Louisastraat 7, 1ste verdieping, 8400 Oostende

https://www.fmdo.be/projecten/onderwijsambassadeurs

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.