Food Shift 2030

Food Shift 2030

Hoofdthemas

Stad Oostende is partner in het project FOODSHIFT 2030 (Food System Hubs Innovating towards Fast Transition by 2030).

Dit project ontvangt 7,5 mio euro van het Horizon 2020 programma en ging in januari 2020 van start. 31 partners uit 11 landen nemen deel, zowel lokale overheden, kennisinstellingen, kmo’s en netwerkpartners.

FoodSHIFT2030 lanceert een ambitieuze omwenteling in de manier waarop we met voedsel omgaan en beoogt een koolstofarme en circulaire toekomst. Het project staat onder leiding van de universiteit van Kopenhagen en wil de doelstellingen samen met burgers en alle mogelijke stakeholders realiseren.

De stad Oostende werkt voor dit project samen met het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO). De stad is binnen het project één van de negen voorbeeld laboratoria, waarbij we onze kennis rond voedselparken zoals De Tuinen van Stene ter beschikking stellen van de andere partners. De stad legt daarbij een focus op lokale voedselproductie, samenwerking met boeren en de Horeca, bewustmaking rond lokale voeding  en nieuwe tewerkstellingskansen in de voedselproductie en verwerking.

Meer informatie op www.foodshift2030.eu