FoodSHIFT 2030

FoodSHIFT 2030

Stad Oostende is partner in het project FoodSHIFT 2030 (Food System Hubs Innovating towards Fast Transition by 2030).

De stad ontvangt 302.000 euro van het Europese Horizon 2020 programma en ging in januari 2020 van start. 31 partners uit 11 landen nemen deel, zowel lokale overheden, kennisinstellingen, kmo’s en netwerkpartners.

FoodSHIFT 2030 lanceert een ambitieuze omwenteling in de manier waarop we met voedsel omgaan en beoogt een koolstofarme en circulaire toekomst. Het project staat onder leiding van de universiteit van Kopenhagen en wil de doelstellingen samen met burgers en alle mogelijke stakeholders realiseren.

De innovatiefocussen van FoodSHIFT 2030 Oostende zijn:

  • De opstelling van een voedselstrategie voor de stad, waarbij de Tuinen van Stene een motor vormen voor het verhogen van de lokale voedseldynamiek.
  • De versterking van de relatie tussen lokale producenten, restaurants en de cateringsector.
  • De educatie en bewustwording rond lokale producten, korte keten en voedselverlies gericht op chefs.
  • De bewustwording bij alle burgers over korte keten en gezonde voeding.
  • De werking rond armoede door sociaal kwetsbare groepen via diverse acties over voeding te ondersteunen.

Stad Oostende werkt voor dit project samen met het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO). De stad is binnen het project één van de negen voorbeeld laboratoria, waarbij we onze kennis rond voedselparken zoals De Tuinen van Stene ter beschikking stellen van de andere partners. De stad legt daarbij een focus op lokale voedselproductie, samenwerking met boeren en de Horeca, bewustmaking rond lokale voeding  en nieuwe tewerkstellingskansen in de voedselproductie en verwerking.

Meer informatie op www.foodshift2030.eu