Fuifreglement en meldingsformulier

Hoofdthemas

Oostende heeft een rijke fuifcultuur. Jaarlijks worden er tal van fuiven georganiseerd in onze stad aan zee. De meeste fuiven verlopen zonder noemenswaardige incidenten. Toch blijkt dat een aantal organisatoren hun fuif niet voldoende veilig en kwaliteitsvol organiseren.

Daarom werd er een algemeen reglement opgesteld voor alle fuiven, waarbij toch een duidelijk onderscheid gemaakt wordt tussen kleine, grote en risicovolle fuiven. In de verordening wordt er hoofdzakelijk gefocust op het verhogen van de veiligheid van de bezoeker op risicovolle fuiven.

Met de opgelegde maatregelen wordt gepoogd om vooral de fuiven waar het soms wel eens misloopt te verplichten om gepaste maatregelen te nemen waardoor hun fuiven veiliger en gezonder zullen verlopen. De (jeugd)verenigingen en de jeugdhuizen die kleine fuifjes organiseren zonder een verhoogd risico op incidenten worden bespaard van overdreven maatregelen die hen onnodig op kosten jagen.

Vergeet vooral het meldingsformulier niet. Het meldingsformulier moet ten laatste 6 weken voor de fuif worden ingediend! Je bent verplicht om dit formulier in te vullen!

Fuifreglement85,5 Kb(pdf)