28 november - Aanplanting Geboortebos

 
Stad Oostende plant jaarlijks een aanplantingsmoment van het geboortebos. Elk kersvers ‘Ostendenoartje’ krijgt er een eigen boompje. Op 28 november 2021 om 15.30 uur wordt een feestelijke aanplanting georganiseerd voor de kinderen die geboren werden in 2019 en 2020 op een nieuw perceel aan de Karperstraat.
Al sinds 1999 nodigt Stad Oostende alle jonge ouders uit om kort na de geboorte van hun kindje een boom aan te planten. Het Oostendse stadsrandbos breidt zo elk jaar uit met een 500-tal boompjes. Eind 2019 waren de beschikbare percelen rond de kinderboerderij volledig beplant. De Stad moest op zoek naar een nieuwe locatie. We kochten een perceel aan ter hoogte van de Karperstraat. Het gebied is 1,23 hectare groot en zal ruimte bieden aan zo’n 2.500 boompjes.

Normaal gezien organiseert Stad Oostende jaarlijks een aanplantingsmoment. Het coronavirus strooide echter roet in het eten, waardoor er voor de pasgeborenen uit 2019 en 2020 nog geen boompjes werden aangeplant. 

De aanplanting is om vele redenen belangrijk: bomen zijn de longen van de wereld. Het planten van een boom op de plaats waar je bent geboren, is een symbolisch gebaar: 'hier hoor ik thuis'. Bij elke aanplanting zorgen we voor een gelaagde en inheemse mix aan bomen en struiken: eik, els, hazelaar, kardinaalsmuts, wilg, olm, lijsterbes, … Die variatie zorgt voor een bijzondere soortenrijkdom in het bos. Het plantgoed trekt bijen, vlinders en andere insecten aan die op hun beurt weer voer zijn voor vogels en vleermuizen. Zo bouwen we steeds verder aan de kwaliteit van het stadsrandbos. Net zoals het bos zijn ook de jonge mensen de zuurstof voor onze stad. De uitbreiding van het geboortebos is daarom elk jaar opnieuw een feest.

De ouders ontvangen een persoonlijke uitnodiging.