Gedeeld verblijf

Hoofdthemas

Meld je verblijf digitaal of maak een afspraak

Optie 1: Meld je gedeeld verblijf digitaal.

Digitale melding gedeeld verblijf

Optie 2: Maak een afspraak om je gedeeld verblijf te melden.

Melding gedeeld verblijf

Wanneer ouders scheiden of uit elkaar gaan, komt de vraag naar boven op welk adres de niet-ontvoogde minderjarigen worden ingeschreven in de bevolkingsregisters.

Voorwaarden

Als de minderjarige altijd of grotendeels verblijft bij één van de ouders, wordt het kind ingeschreven op het adres waar het de meeste tijd doorbrengt. Kinderen verblijven nochtans geregeld of evenveel bij de andere ouder. Dat kan je laten registreren.

De aangifte van een gedeeld verblijf van een minderjarige is niet verplicht.

  • Wil je een aangifte doen, dan moet dat voor de 18de verjaardag van jouw kind gebeuren.
  • De ouder bij wie het kind niet is ingeschreven vraagt de melding van het gedeeld verblijf aan.

Procedure

Je kan bij de Dienst Burgerzaken laten registreren dat je kinderen af en toe of voor de helft van de tijd verblijven bij de andere ouder bij wie ze niet zijn ingeschreven, de zogenaamde ‘huisvesting verlenende ouder’.

Het verzoek wordt ingediend op basis van:

  • een gerechtelijke beslissing, of
  • het gezamenlijk schriftelijk akkoord tussen de ouders, of
  • als er geen schriftelijke overeenkomst bestaat, dan kan de ouder bij wie het kind is ingeschreven op het aanvraagformulier toestemming geven.

Er worden geen specifieke formulieren voorzien voor de aangifte of ontvangstmelding. Het gedeeld verblijf wordt evenmin vermeld op attesten of de identiteitsdocumenten.

Uitzonderingen

De niet-ontvoogde minderjarige kinderen

De hoofdverblijfplaats van het kind, bepaald door de ouders of door een rechter, wordt niet gewijzigd. Er zijn ook geen fiscale en/of sociale gevolgen (bijvoorbeeld belastingen of kinderbijslag). Het gaat gewoon om een extra vermelding van gedeeld verblijf. Zo weten de hulpdiensten dat een kind op een bepaald adres kan verblijven. Bovendien kan het kind genieten van bepaalde kortingen of faciliteiten die de stad aanbiedt als het kind gedeeltelijk in Oostende verblijft.

Wat meebrengen

  • Kopie van de gerechtelijke beslissing m.b.t. de huisvesting van het kind (vb. vonnis, arrest,...)
  • Of een kopie van het gezamenlijk schriftelijk akkoord tussen de ouders m.b.t. de huisvesting van het kind (vb. notariële akte, bemiddelingsakkoord, schriftelijk akkoord van beide ouders) 
  • Of een schriftelijk akkoord van de andere ouder voor registratie van gedeeld verblijf
  • Kopie identiteitskaart van de andere ouder
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.