Gedeeltelijk en volledig afstandsonderwijs

Gedeeltelijk en volledig afstandsonderwijs

Hoofdthemas

Om alle misverstanden te vermijden kan je hier de mogelijkheden (en  zo ook de voordelen) van de verschillende soorten afstandsonderwijs nalezen. Bij iedere cursus in ons aanbod van Oostende@internet staat vermeld welke formule er van toepassing is of kan zijn.

Volledig contactonderwijs

De klassieke formule. Er is dus geen sprake van afstandsonderwijs. De cursus wordt dus 100% in contactonderwijs (dus in de klas) gegeven. Deze formule is van toepassing zolang er geen beperkingen meer opgelegd worden door de overheid.

Cursussen die hieronder vallen:

 • Computer en internet voor beginners
 • iPad en iPhone cursussen
 • Iedereen veilig op het internet

Gedeeltelijk afstandsonderwijs

Deze formule werd vorig schooljaar geïntroduceerd en houdt dus in dat er een gedeelte van de cursus gewoon in de klas als contactonderwijs wordt gegeven en dan verder wordt aangevuld door afstandsonderwijs dat van thuis uit kan gevolgd worden.

Door de huidige versoepelingen is de verhouding hiervan wel wat aangepast. Zo wordt vanaf nu de volgende verhouding toegepast voor cursussen:

- 2 uren en half les contactonderwijs in de klas / half uur afstandsonderwijs thuis

Het afstandsonderwijs bevat meestal samenvattingen van de contactles, extraatjes of oefeningen die je dan thuis kunt uitproberen. De cursist wordt wel geacht om voldoende aanwezig te zijn tijdens de contactlessen.

Cursussen die hieronder vallen:

 • Alle Smartphonecursussen
 • Digitaal bankieren

Gedeeltelijk afstandsonderwijs met de optie tot volledig afstandsonderwijs

Deze formule heeft praktisch dezelfde eigenschappen als van het Gedeeltelijke afstandsonderwijs hierboven, maar met een extra mogelijkheid om de cursus volledig van thuis uit te volgen.

Dit houdt in dat je ofwel naar de fysieke lessen in de klas komt, ofwel de cursus vanuit je eigen huiskamer volgt. De lessen zijn in dit laatste geval niet LIVE, maar kunnen dan op een andere dag of ander moment door jou worden gevolgd. Voorwaarde voor terugbetaling aan Oostendenaars is dan wel dat de oefeningen ook tijdig worden gemaakt.

Ook cursisten die de cursus in contactonderwijs hebben gevolgd kunnen de volledige les herbekijken van thuis uit. Voel je je eens niet lekker?  Blijf thuis zonder de les te moeten missen. Ga je er eens een weekje (of twee) van tussenuit? Ook dan kan je de gemiste lessen nog inhalen.

Cursussen die hieronder vallen:

 • Alle Windows-cursussen
 • Facebook en andere sociale media
 • Google Apps en Google Docs
 • Internettoepassingen

Kom ik nog steeds in aanmerking voor de subsidie?

Jazeker! Als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Wanneer je domicilie in Oostende ligt
 • Je de cursus voldoende blijft bijwonen in contactonderwijs (minstens de helft van de sessies) OF
  je thuis blijft participeren met de doorgegeven opdrachten via afstandsonderwijs en deze ook tijdig indient