Geen zwaar verkeer voor de schoolpoort

Stad Oostende ijvert voor een nog veiligere schoolomgeving zodat kinderen zonder zorgen naar school kunnen blijven gaan. Daarom werkt de Stad samen met de Bouwunie, de Vlaamse Confederatie Bouw en FEMA om – tijdens private en publieke bouwwerken – te zorgen voor een maximaal bereikbare, leefbare en vooral veilige schoolomgeving. Hiervoor ondertekende het Stadsbestuur het Charter Werftransport. 

Concreet betekent dit dat een half uur voor het rinkelen van de schoolbel en een half uur na de laatste les werftransporten uit de buurt van de schoolpoort worden gemeden. Samen met de aannemers zal de verantwoordelijke ambtenaar zoeken naar alternatieve routes waarbij scholen zoveel mogelijk vermeden worden.

Lukt het in bepaalde omstandigheden niet om het werftransport te vermijden? Dan zal de school hierover worden gecontacteerd zodat u eventueel bijkomende veiligheidsinitiatieven kunt nemen. Verder vraagt de Stad aan de bouwheren en de aannemers dat er inspanningen gedaan worden om de werfroutes proper te houden en dat de ladingen afgedekt worden als deze veel stofhinder kunnen veroorzaken. Op die manier hoopt het Stadsbestuur de hinder tijdens werken nog meer te beperken.

Meer informatie over het Charter Werftransport lees je hieronder.

charter_werftransport.pdf156,6 Kb(pdf) 

Op het plan dat je hieronder kan raadplegen vind je de locatie van alle scholen in Oostende. Verder kun je de openingstijden van elke school bekijken in het bijgevoegde Excel-bestand.  

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.