Stad Oostende haalt subsidie van 60.000 euro binnen met project voor Gemeente zonder Gemeentehuis

Via Gemeente zonder Gemeentehuis subsidieert de Vlaamse Overheid innovatieve projecten die inzetten op digitalisering. Stad Oostende haalde een subsidie van 60.000 euro binnen voor het project 'Excelleren in digitale dienstverlening op maat van de burger'.

De Vlaamse Overheid lanceerde het relanceproject Gemeente zonder Gemeentehuis. Met deze subsidies wil ze gemeenten aanzetten om hun dienstverlening innovatief te vernieuwen en daarbij maximaal in te zetten op het digitale luik. Bedoeling is om de band met de burgers te versterken en vooral de inwoners meer centraal te zetten. Er werden in totaal 28 projectvoorstellen ingediend, 11 voorstellen werden goedgekeurd.

Excelleren in digitale dienstverlening op maat van de burger

Ook het projectvoorstel van Stad Oostende werd goedgekeurd: 'Excelleren in digitale dienstverlening op maat van de burger'. De ambitie van dit project is om inwoners en ondernemers op scharniermomenten in hun leven of loopbaan maximaal administratief te ontzorgen en hen de weg te wijzen in de dienstverlening van andere overheden. Voorbeelden van zo’n scharniermomenten zijn: uitbreiding van het gezin, schoolcarrière, loopbaan, woonplaats, gewijzigde levensvormen (trouwen, samenleven…) en overlijden. In het kader van dit project wordt een IT-architectuur uitgewerkt die het digitaliseren van deze scharniermomenten mogelijk maakt. Als eerste wordt het scharniermoment ‘overlijden’ gedigitaliseerd. Na het verlies van een naaste, zal administratieve ontzorging extra welkom zijn. En door het grote aantal overlijdensdossiers per jaar, heeft dit project meteen een grote impact.

Innovatief

Het project is behoorlijk innovatief want deze dienstverlening vertrekt vanuit de leefwereld van de burger. De diensten en producten worden proactief en gepersonaliseerd tot bij de burger gebracht op het moment dat hij/zij er nood aan heeft. Stad Oostende is trekker van dit traject maar ook andere gemeenten stappen mee in dit verhaal: Gistel, Ichtegem, Oudenburg, Middelkerke, De Haan, Bredene en Leuven (in het kader van het project 'Digitale aangifte overlijden'). De jury vond de insteek om de dienstverlening af te stemmen op scharniermomenten zeer waardevol. Voor dit project kan stad Oostende daarom rekenen op 60.000 euro subsidie.

Partner in andere projecten

In het kader van Gemeente zonder Gemeentehuis participeert stad Oostende ook als meewerkende partner in de projecten:

  • Digitale aangifte overlijden - dit project met Leuven als trekker overlapt voor een stuk met het scharniermoment 'Overlijden' in het project 'Excelleren in digitale dienstverlening op maat van de burger'. Daarom is een nauwe samenwerking tussen beide projecten voorzien rond dit scharniermoment.
  • Automatisch advies leefloon
  • Digitalisering parkeervergunning personen met een handicap

Het project 'Excelleren in digitale dienstverlening op maat van de burger' (dat stad Oostende uitwerkt) werd mogelijk gemaakt dankzij subsidiëring door Gemeente zonder Gemeentehuis, een project van Vlaamse Veerkracht, het relancebeleid van de Vlaamse Regering dat gefinancierd werd door de Europese Unie via NextGenerationEU.

Gepubliceerd op vrijdag 25 februari 2022 16.41 u.