Gemeentelijke subsidie voor een regenwaterinstallatie (regenwaterput)

Hoofdthemas

Een hemelwaterput zorgt ervoor dat je minder drinkwater moet gebruiken voor laagwaardige toepassingen. Bovendien zorgen zowel een hemelwaterput als een infiltratievoorziening voor een verminderde afvoer van regenwater naar het oppervlaktewater of naar de riool zodat er minder kans op wateroverlast is.

Je kan van de Stad een premie van 500 euro ontvangen voor zowel een hemelwaterput als voor een infiltratievoorziening.

Voorwaarden

Belangrijkste voorwaarden hemelwaterput:

  • De werken werden uitgevoerd na 31 december 2017;
  • De minimale inhoud van de hemelwaterput moet 5000 liter zijn;
  • De volledige dakoppervlakte is aangesloten op de hemelwaterput;
  • Het gebruik van een operationele pompinstallatie is verplicht;
  • Er mag geen directe verbinding zijn tussen het drinkwaternet en het leidingennet aangesloten op de hemelwaterput;
  • De overloop van de hemelwaterput wordt bij voorkeur aangesloten op een infiltratievoorziening op eigen terrein.

Belangrijkste voorwaarden infiltratievoorziening:

  • De werken werden uitgevoerd na 31 december 2017;
  • De subsidie geldt enkel als de infiltratievoorziening niet verplicht is volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten;
  • Het goed moet kleiner zijn dan 250 vierkante meter.

Voor alle voorwaarden waaraan je dient te voldoen, verwijzen wij naar het reglement.

Procedure

Vraag eenvoudig de subsidie aan via het online formulier.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.